[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۷
  • دوره جدید

تعداد زنان بیکار افزایش یافت، روزنامه شیراز نوین

وضعیت اشتغال بین زنان و مردان در تابستان امسال نشان می‌دهد که از جمعیت ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار نفری شاغل حدود ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار میلیون و ۴۶۷ هزار نفر زن بودند که جمعیت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است. گرچه در بین جمعیت ۲۷ میلیونی فعال ایران، نرخ بیکاری نسبت به پائیز سال گذشته ۱٫۲ درصد کاهش دارد ولی در مقایسه با تابستان امسال حدود ۰٫۱ درصد رشد دارد، در عین حال که در این فاصله بیش از ۳۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلان کاسته شده است.
به گزارش ایسنا، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان داد که از حدود ۶۱٫۷ میلیون نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، حدود ۲۷٫۳ میلیون نفر فعال و ۳۴٫۴ میلیون نفر غیرفعال هستند. این در حالی است که بررسی وضعیت اشتغال از فاصله پاییز سال گذشته تا سال‌جاری و همچنین در مقایسه با تابستان امسال نشان می‌دهد که گرچه کاهش نرخ بیکاری در فاصله یک‌ساله کاهش داشته، اما در فاصله یک فصل افزایش دارد.
در بین جمعیت فعال نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۱۰٫۶ درصد رسیده است که این نرخ در مقایسه با پاییز  سال گذشته (۱۱٫۸ دصد) ۱٫۲ درصد کاهش دارد ولی در قیاس با تابستان امسال که ۱۰٫۵ درصد گزارش شده بود حاکی از افزایش ۰٫۱ درصدی جمعیت بیکار ایران است.
طبق گزارش پاییز، از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فعال حدود ۲۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۴ نفر شاغل هستند که این تعداد شاغل در مقایسه با پاییز سال گذشته ۴۷۲ هزار نفر افزایش دارد، اما نسبت به تابستان حدود ۳۰۴هزار و ۷۹۰ نفر کاهش پیدا کرده است.
در رابطه با جمعیت بیکار نیز در پاییز دو میلیون و ۸۹۲هزار و ۷۲۶ نفر بیکار بوده‌اند که این تعداد در مقایسه با پاییز سال گذشته که بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار در کشور وجود داشت کاهش ۳۲۴ هزار نفری دارد در عین حال که نسبت به تابستان امسال حدود ۱۵۷۲ نفر کاهش یافته است.
اما وضعیت اشتغال بین زنان و مردان نیز در تابستان امسال نشان می‌دهد که از جمعیت ۲۴ میلیون و ۴۴۶هزار نفری شاغل حدود ۱۹ میلیون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار میلیون و ۴۶۷ هزار نفر زن بودند که جمعیت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزایش یافته و از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است.
در بین جمعیت حدود دو میلیون و ۸۹۲ هزار نفری بیکار نیز ۹۳۶ هزار نفر زنان بیکار هستند که تعداد آنها در مقایسه با پاییز پارسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته و یک میلیون و ۹۵۶ هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳ هزار نفر از جمعیت بیکار آنها کاسته شده است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی