[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۷۹
  • دوره جدید

برنامه‌های بدون پیوست، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

یکی از اموری که به‌طور موفق به بخش خصوصی واگذار شده بخش تفکیک زباله است. مردی با قامتی خمیده، کیسه‌های‌زباله را بازرسی‌می‌کرد، چند قدم آن‌طرف‌تر خانمی قامت خمیده بود ودرحال بازرسی کیسه‌های‌زباله بود. مداخله‌ای بازدارنده را در این حوزه شاهد نیستیم، مجوزی هم صادر نمی‌شود. کاردر این حوزه یک همت‌ می‌خواهد که بعد از خماری فراهم است. شاغلان در این حوزه شاید آمارهای ساختگی اشتغال را نیز رونق‌ می‌بخشند. از طرفی بازار مصرف موادمخدر وتوزیع آن نیزتحت‌پوشش و با سهولت و رونق همراه‌ می‌شود. مدیریت شهری دراین شرایط از هزینه‌کرد درخصوص موضوع زباله‌ها‌پرهیز ‌می‌کند هر چند زباله‌های تر همچنان مورد توجه و به عنوان یک مشکل بزرگ و هزینه‌بر خودنمایی ‌می‌کند...

 زباله‌هایی که در بعضی نقاط دنیا هم در باب تولید انرژی وهم انواع کود ومواد شیمیایی مورد توجه است و به نوعی درآمدهای خوبی را نصیب مدیریت شهری‌ می‌کند.
زباله‌گردی نوعی سیاست اجتماعی است، سیاستی که درحال نابودی بخشی از فرهنگ عمومی است. ظاهر شهرهای بزرگ کشور دراین شرایط تحت ویژگی خاصی از منظر ناظران جهانی (گردشگران) قرار دارد. غیر از زباله‌گردها که در گروه‌های سنی مختلف  با کثرت قابل توجه درحال ظاهر شدن در منظر عمومی هستند، متکدیان نیزدر شمار قابل توجهی، تقریباً سر تمامی تقاطع‌های‌شهری حضور دارند. میزان درآمدهای کسب شده دراین رویداد به حدی است که هر روز برشمار متکدیان افزوده ‌می‌شود. گویی هر مترمربع از معابر شهری شاهد حضور یک متکدی هستیم،  متکدیانی که با دست گذاشتن روی احساسات مذهبی مردم اغلب درکار خود موفق نیز هستند.
خانمی جوان التماس‌کنان درحالی‌که کودکی بی‌هوش را در آغوش داشت، از عابران تقاضای وجه نقد ‌می‌کرد. شهروندی که از روی دلسوزی تمایل به خرید وعده غذایی برای او داشت، از سوی متکدی منع شد و درخواست وجه نقد تکرار‌ می‌شد. گویی این فرصت کسب درآمد دراختیار گروهی خاص وسازماندهی شده قرار دارد.
ما دچار فرصت‌های‌ سوخته بسیاری هستیم. با تشکیل شوراهای شهر وروستا این انتظار‌می‌رفت که بسیاری مشکلات شهری نشأت گرفته از مهاجرت‌های ‌روستایی حل وفصل شود اما مشکلات هر روز در حال فزونی است.
ما همچنان در سخنرانی‌ها‌ شاهدیم که از شوراهای شهری پس از پنج دوره فعالیت به عنوان نهادی نو پا یاد‌ می‌کنند. نهاد نوپای شورا از این جهت مورد وثوق دولتی‌ها‌ قرار نگرفته و دولت همچنان قیم آن است که سیاست برفضای آن حاکمیت دارد.
انگار شوراها برای موجه نشان دادن بعضی اشتباهات، درقالب نامی به عنوان مصوبات نمایندگان مردم تشکیل شده‌اند. از طرفی کارهای دچار بروکراسی شده  با تشکیل این نهاد وسعت گرفته  هرچند قرار بود امور با کدخدامنشی شوراها حل وفصل شود اما این حرکت به بزرگتر شدن  بدنه شهرداری‌ها ‌انجامید و هزینه‌های‌ جاری را نیزافزایش داد. همچنین آنچه درخصوص فساد و رانت در بدنه مدیریت شهری ازآن یاد ‌می‌شود و نظر همگان را به سمت اتاق شیشه‌ای‌ جلب نموده پس از گذشت پنج دوره شورایی همچنان بحث داغ روز است.
نه تنها مشکلات موجود در بدنه مدیریت شهری حل وفصل نشد که دراین پنج دوره مشکلات به سهولت خود را به بدنه شوراها نفوذ دادند وشوراها در بعضی شهرها منحل وسیستم قضایی به موضوع آنان ورود کردند.
نقطه سر خط - یکی از اهداف مهم در تشکیل نظام شورایی نظارت برعملکرد شهرداری‌ها‌ خصوصاً دربُعد مالی و قراردادها و همچنین جلب وجذب سرمایه‌گذاران برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی اقتصادی است که در پرتو آن باید شاهد ایجاد اشتغال پایداری هم بود. غفلت از شرح وظایف شوراها وسیاست‌زدگی آن، در فقر منابع وکشدار شدن پروژه‌های بزرگ وکوچک و نیز آلودگی بصری به حضور معتادان مهاجر، زباله‌گردها وکودکان و زنان کار، کاملاً مشهود است.
درواقع عدم توان در جذب منابع از طریق جذب سرمایه‌گذاران به آفتی بزرگ تبدیل شده است وناتوانی دراین حوزه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چرا که عمده نیروی شوراها نه در حوزه مدیریت شهری که در سیاسی بازی صرف ‌می‌شود. امور شوراها فاقد پیوستگی است و هر دوره مؤید دوره گذشته نیست که متوقف‌کننده بسیاری طرح‌ها ‌و ایده‌های ‌نمایندگان دور گذشته‌است.
این عدم تأیید و اتصال دوره‌های‌برگزار شده شورا‌ها‌، حکایت از پراکنده کاری و اعمال سلیقه‌هایی دارد که بقایی برای آن متصور نیستیم، هرچند در دوره‌های‌گذشته برای آن هزینه‌های‌سنگینی صرف شده‌باشد. بایگانی‌ها‌ مملو از طرح‌ها ‌وپروژه‌های روی کاغذ مانده است واین روند، اعتماد عمومی نسبت به سرمایه‌گذاری را کاهش داده و می‌دهد.
باید به گونه‌ای ‌عمل کرد که درهر دوره شاهد پیوست برنامه‌های‌عمرانی، فرهنگی و اقتصادی باشیم تا بدینوسیله اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم.  اجرای برنامه‌های ‌دارای پیوست‌ می‌تواند کاهنده فقرو بیکاری، فزاینده سرمایه‌گذاری و پاک نمودن مسئله زباله‌گردی و اعتیاد وآسیب‌های ‌موجود دربافت‌های ‌فرسوده شهری و روستایی باشد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی