[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۶
  • دوره جدید

اختصاص دو میلیارد و سیصد میلیون ریال به تجهیزات چوبی کتابخانه‌های فارس ، روزنامه شیراز نوین

روح الله منوچهری از خرید تجهیزات چوبی موردنیاز کتابخانه‌های عمومی ‌فارس با اعتباری بیش از دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال در یک ماه گذشته خبر داد. به گزارش روابط عمومی ‌اداره کل کتابخانه‌های عمومی ‌استان فارس، روح الله منوچهری با اعلام اینکه در مرحله دوم تجهیز کتابخانه‌های عمومی ‌فارس، لوازم چوبی مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی ‌خریداری و ارسال شده است، گفت: این تجهیزات در یک ماه گذشته و با اعتباری بیش از دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال خریداری شده که هزینه آن به صورت مشارکتی  به صورت 60درصد اداره کل و 40درصد انجمن کتابخانه‌های عمومی ‌شهرستان‌ها تأمین شده است. مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ‌استان با اشاره به اینکه این تجهیزات برای 178 کتابخانه عمومی‌ در سطح استان ارسال شده است، اضافه کرد: لوازم چوبی همچون قفسه‌های کتاب و نشریات، میز و صندلی مطالعه، میز و صندلی و قفسه کتاب کودک، میز کتابدار، قفسه نمایش کتاب، قفسه اسباب بازی و... از جمله تجهیزات خریداری شده است. وی خاطرنشان کرد: این دومین مرحله از خرید متمرکز و گسترده تجهیزات مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی ‌استان در سال جاری است که براساس نیازسنجی کتابخانه‌های عمومی ‌و بازدیدهای کارشناسی انجام شده است. در نیمه نخست سال جاری نیز بخشی از لوازم مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی ‌استان در بخش‌های تجهیزات چوبی، رایانه ای، سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات حفاظتی و ایمنی و... به مبلغ بیش از 11 میلیارد و 300 میلیون ریال خریداری و توزیع شده است. او به ضرورت تأمین نیازهای کتابخانه‌های عمومی ‌اشاره و تأکید کرد: توسعه، تجهیز و شاداب‌سازی کتابخانه‌های عمومی ‌موجود از اولویت‌های این مجموعه است. کتابخانه عمومی‌ مجموعه‌ای زنده و در تعامل است و پویایی کتابخانه‌ها با فضای کتابخانه‌ای و وجود منابع و تجهیزات رابطه مستقیم دارد. منوچهری تأکید کرد: تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، چوبی، رایانه ای و منابع از مهم‌ترین مطالبه کاربران کتابخانه‌های عمومی ‌فارس است. ما در کنار تلاش برای ایجاد کتابخانه در شهرهای فاقد کتابخانه استان، بر تجهیز و توسعه و شاداب سازی کتابخانه‌های موجود مصمم هستیم. مدیرکل کتابخانه‌های عمومی ‌استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر بخش گسترده‌ای از تجهیزات کتابخانه‌های عمومی ‌استان تأمین شده است، اعلام کرد: برنامه ریزی ما بر این است که تا پایان سال جاری، دیگر نیازهای اساسی کتابخانه‌های عمومی ‌استان خریداری و ارسال گردد.  

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی