[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۶
  • دوره جدید

چهار سال پیرترشدیم، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

چگونه‌ می‌توان اعتماد عمومی را برای مشارکت حداکثری باز‌گرداند؟ این پرسشی است که این روزها همه در جستجوی پاسخی مناسب برای آن هستند. بانزدیک شدن به دوم اسفند 98 روز برگزاری انتخابات حساسیت‌ها‌ برای جلب مشارکت‌ها ‌بیشتر‌می‌شود. ذکراین نکته لازم است که فضای شهرو دیارمان به دلیل محدودیت‌های پیش آمده بابت تأیید صلاحیت‌ها‌متناسب با این مشارکت نیست. فرمول اتخاذ شده برای تبلیغات انتخاباتی به گونه‌ای ‌است که نامزدها ظرف مدت کوتاهی وشاید یک هفته باید خودشان را معرفی ومردم نیز باید در همین مدت اندک شناخت لازم را از افراد پیدا کنند که البته تشخیص در چنین زمانی غیرممکن وباعث بروز خطاهای جبران ناپذیری ‌می‌شود و در نهایت این مردم هستند که مسئول کارهای خطا از بابت آرای خود ‌می‌شوند. افرادی پس از چهار سال حضور درخانه ملت صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود...

در طول چهار سال گذشته نمایندگان هیچ گزارشی از وضعیت موجود به مردم نداده‌اند. باید پذیرفت همانطورکه نمایندگان درمجلس قدرت استیضاح وزرای دولت را دارند، مردم نیز این قدرت را دارند تا از وکلای خود بخواهند در پیشگاه آنان حاضر واعلام گزارش کنند. این اعلام گزارش به معنای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌ها ‌نیست بلکه پاسخگویی نمایندگان باید منجر به بازگشت اعتماد ومشارکت اقشار در انتخابات آتی شود. متأسفانه یکی از بدترین وسخت‌ترین ضربات برپیکر انتخابات واعتماد عمومی را همین افراد انتخاب شده در سنوات گذشته وارد کرده‌اند.
در سال‌های گذشته اخبار بسیاری از وضعیت اختلاس‌ها ‌منتشرشد که هم دامن این دولت وهم دولت‌های‌گذشته را گرفت والبته تحرک لازم وکافی از سوی مجلس مشاهده نشد مگر رو خوانی همان گزارش‌های‌ قوه‌قضائیه که تکراری بود.
در واقع گروهی با کسب آرای ملت از قدرت برخوردار‌می‌شوند تا در سطوح دولت ومجلس اعمال نظر ونفوذ کنند و این اعمال نظر درجهت بهبود زندگی مردم باشد. اینک باید نرخ تورم را محاسبه کرد که از چهار سال گذشته تا کنون مجلس تا چه میزان دراین مهم مداخله نموده وتأثیرگذار بوده است.
اعتماد عمومی بسیار شکننده و در مواردی غیر قابل‌ترمیم است، متأسفانه مجلس نتوانسته جلوی فساد ونظام واسطه‌گری قد علم کند و این موضع ضعف به چه علت اتخاذ شده است، خدا‌می‌داند. گاهی انسان به سراغ لیست هزینه‌های‌تبلیغاتی بعضی افراد می‌رود وگاهی درخود مجلس پشت تریبون از یکدیگر پرسش ‌می‌کنند شما هزینه‌ها‌ی میلیاردی تبلیغات گذشته را از کجا آورده‌اید؟
ما باید این مصداق '' ازکجا آورده‌ای'' را درصف خودی‌ها‌ جستجو کنیم چرا که دامن زدن به فساد تنها یک دلیل داخلی دارد و آن به آب وآتش زدن بعضی‌ها ‌برای ورود به عرصه قدرت است، عرصه‌ای‌که درآن نمی توان مقابل فوج فساد قد علم کرد.
تاچندی پیش اوج اطلاعات واخبار متوجه پرونده های فساد درون دستگاهی بود و قوه‌قضائیه به پیوست  اخبار مفصلی از این رویدادتلخ  منتشر‌ می‌کرد و اما به یکباره انتشار این اخبارمتوقف شد. حالا کسی درمورد فساد‌های ‌بزرگ وکوچک سخنی نمی‌گوید. تورم به حد اعلای خود رسیده وقدرت خرید مردم درسراشیبی سقوط است. افزایش نرخ خدمات، مالیات‌ها ‌وعوارض در بودجه آتی هشداردهنده است. سال آینده با این سبک وسیاق باید درانتظار فلاکتی بود که دائم از آن سخن به میان‌ می‌آید.
در یک واکاوی‌ می‌توان اذعان داشت که جلسات پی‌درپی بین بخش دولتی وخصوصی برگزارشده ومی‌شود اما خروجی مفیدی از این جلسات  نمی‌توان یافت. همه از فرصت ها وپتانسیل‌ها ‌می‌گویند اما انگار بیشتردنبال فرصت‌سوزی هستند. برابر آنچه گزارش شده بازار‌های‌ منطقه را به‌کلی از دست داده‌ایم وحالا چشم امیدمان به اوراسیاست.
کشوری مانند چین که حتی فرصت بازارداری در کشور خودمان را به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهد چگونه برای تجار ما دراین منطقه جا باز خواهد کرد؟
 نقطه سرخط - ما برآنیم تا افرادی وارد مجلس شوند که سیاسی نباشند، یکی از ضعف‌های ‌بزرگ نماینده بودن، سیاسی بودن است. سیاستی که برای ملت نه آب داشته ونه نان، از فرد نماینده انتظار‌ می‌رود که به امور مردم رسیدگی کند اماحجم کارهای برزمین مانده حکایتی تلخ  از کارنامه این افراد در دوره پیشین دارد. دراین مدت گروه‌های‌سیاسی قدمی در تربیت کادر حزبی متخصص برنداشته‌اند ودائم به سراغ کاندیداهای تاریخ گذشته ‌می‌روند تا انتخاب از صف جوانان متخصص. 
ما چهار سال فرصت داریم مدیر و نماینده تربیت کنیم اما از چهره‌های ‌جدید و جوان خبری نیست.
گویا انتخابات دور میدانی‌ می‌چرخد که یک ایستگاه دارد و درآن ایستگاه گروهی که پیاده شده بودند، سوار وگروهی که سوار بودند، پیاده‌ می‌شوند با این تفاوت که همه چهار سال پیرتر شده‌اند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی