[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۴
  • دوره جدید

کارتن‌خواب بخواب، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

کارتن‌خواب‌ها ‌بخوابید زیرا که ما بیداریم. چهار سال گذشت، تورم وبیکاری همچنان نعره‌کشان وسط میدان اقتصادوسیاست رجزخوانی ‌می‌کند. سیاستمداری‌ می‌گفت که مردم با سراب امید زنده‌اند و باید امید را در بین مردم پخش کنیم ، اما انگارسهواً ویا عمداً فقر را میان آنان پخش ‌می‌کنند. فقر آنقدر دامنه وسیعی پیدا کرده است که اگربین میلیون‌ها ‌نفر جمعیت ایرانی توزیع شود همگی و به تناسب از آن بهره‌مند‌ می‌شوند.
اما ثروت، ماهیتی انحصاری دارد و باید دید توقف اخبار اختلاس‌های ‌انجام شده ویا درحال انجام به چه معناست؟ آیا برخورداری از اطلاعات روند پرونده‌های ‌اختلاس عناصر معلوم الحال به امید مردم ضربه می‌زند؟

کارتن خواب بخواب زیرا که ما بیداریم. هوا بارانی وبرفی است سرما به مغز استخوان انسان نفوذ‌ می‌کند، مردم باید مشارکت کنند، دراین فرصت باید از عاطفه وانسانیت خرج کرد وگاهی فرصت خوبی است برای معرفی یک شماره تلفن سه رقمی.
این مردم هستندکه ازهم می‌خواهند مشارکت کنند و نقطه مرگ این انسان‌های محروم وفراموش شده را شناسایی وگزارش دهند. در نقطه‌ای‌دیگر غیر از کارتن‌خواب‌ها‌ گورخواب‌ها‌ در حاشیه شهرها سکونت ‌می‌کنند گاهی خبری از تن‌فروشی گور خواب‌ها‌ می‌رسد و گاهی مرگ.
 چهار سال گذشت گرفتاری‌ها‌ همان گرفتاری‌های ‌چهار سال گذشته است. همه چیر تکرار ‌می‌شود. کارتن خواب وگور خواب و یا آن تن فروش ناچار برای یک لقمه نان دراین سرما تیتر درشت هیچ رسانه‌ای ‌نمی‌شوند مگر به سیاست و همجواری یک انتخابات. نمایش فقرتوقفی ندارد پس از اسفند 98 نیز چیزی متوقف نمی‌شود. پروژه فقرسازی یک سیاست ساری وجاری است. یک نهاد و یا چند خیر باید شکم‌های‌گرسنه را سیر کنند. مددی لازم است اما مجلس در دور آتی  دوباره نوپاست ونمایندگان آمده‌اند تا دریک فرصت چند ساله مطالبات را بررسی وسپس پیگیری کنند، فرصتی که مجال پیگیری نمی‌دهد چرا که بررسی‌ها‌ پایانی ندارد.
چند نطق پیش از دستور که شاید کپی همان نطق پیشین است سندی براقتدار آقای نماینده خواهد بود که گفتنی‌ها ‌را درصحن علنی مجلس گفته است، ما آنچه شرط بلاغ است با تو گفتیم تو خواه پند گیر خواه ملال. این بدان معناست که همه چیز درحد تکرار است . مسایل آنقدر کهنه وقدیمی شده که به سهولت‌ می‌توان پی برد آقای نماینده دراین چهار سال چه خواهد گفت به همین دلیل دراین دور باطل گوش‌ها ‌از شنیدن بازمانده‌اند. توانایی‌هایی بالقوه که باید بالفعل شود، موانعی که وجود دارد و باید از سر راه کنار روند و نمی‌روند. ما چهار سال پیرتر شدیم پیر و با تجربه، اما جوان‌تر‌ها ‌نه. هر چهار سال باید مؤید چهار سال گذشته باشد که البته نیست، افرادی که وارد مجلس ‌می‌شوند  برای تأیید عملکرد یکدیگر نمی‌آیند که در رأس همه امور تکذیب گذشته است.
یکی از جمله علل پیدایش فرق، دیدگاه‌ها و احزاب سیاسی و مذهبی همین تأخیر در برنامه‌های ‌توسعه و راهبردهای دسترسی به آن است. بیگانگان دائم درحال مهندسی فرهنگی جوامع عقب نگهداشته شده هستند و ما در غفلت‌های‌عمدی.بیگانگان با ایجاد فرقه‌های‌ متعدد و ایجاد تعصبات، در سایه‌ای ‌امن قدرت‌‌افزایی ‌می‌کنند.
عوام به دنبال فرقه‌بازی وجناح بندی ‌می‌روند وخواص به دنبال تاج وتخت. مبحث تاج وتخت این روزها آنقدر حساس وپیچیده شده است که دولت‌ها ‌ترجیح می‌دهند درسایه باشند. اینکه‌ می‌گویند بگرد تا پرتقال‌فروش را پیدا کنید و از کنار موضوع‌ می‌گذرند در واقع شاه بیت مطلب است. 
اتفاقی افتاده و هر معلول علتی دارد و به‌طور قطع گسترش فقر ونابسامانی‌های ‌اقتصادی در ده دوره از برگزاری مجلس و دوازده دوره دولت معنای خاصر دارد. چهار سال گذشت و دست‌مایه این چهار‌سال میزان اعتماد و مشارکت مردم در انتخابات برای چهار سال آتی است.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی