[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۷
  • دوره جدید

اظهارنامه اگر درست تنظیم شود مبنای اخذ مالیات قرار می‌گیرد، روزنامه شیراز نوین

ایسنا- مدیرکل امور مالیاتی استان فارس تأکید کرد که اظهارنامه‌هایی که مطابق قوانین و مقررات و به درستی تنظیم شده باشد، مبنای تعیین میزان و اخذ مالیات قرار خواهد گرفت و دیگر حسابرسی انجام نمی‌شود.
ناصر هاشمی پنجشنبه ۱۰ بهمن در جمع خبرنگاران گفت: از عملکرد امسال به بعد، اگر مؤدیان حقوقی و حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند، اظهارنامه مالیاتی را براساس قوانین و مقررات تنظیم کرده و در مهلت قانونی ارائه دهند و اطلاعات این اظهارنامه با اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته‌باشد، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش و مبنای محاسبه خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه ۳۱ تیرماه سال ۹۷، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی مد نظر قرار گرفته است.
هاشمی ادامه داد: در این موضوع و در صورت رعایت مفاد اعلام شده از سوی مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه‌های مالیاتی را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفاً بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای ریسک درصدی آنها را رسیدگی می‌کند.
وی تأکیدکرد: اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک‌های اطلاعات مالیاتی سازمان، مطابقت داده‌می‌شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار‌می‌گیرد.
مدیر کل امور مالیاتی فارس گفت: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام خواهد کرد.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملکرد سال ۱۳۹۸ را براساس رویکرد جدید و مبتنی بر واقعیت‌های‌مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم کنند که این موضوع مستلزم تهیه اظهارنامه‌های‌مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارک مثبته است.
هاشمی با بیان اینکه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های‌مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت مالیاتی‌می‌شود، گفت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسک مالیاتی مودیان موجب بهبود و ارتقا تمکین مالیاتی به عنوان شاخص کارایی نظام مالیاتی‌ می‌شود. وی افزود: این اداره کل برای تبیین و رفع ابهام و تشریح مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های‌مستقیم در جلساتی با حضور رؤسای مجامع صنفی و مؤدیان اقدام به برگزاری کارگاه‌های‌آموزشی کرد و همچنین برنامه‌ریزی لازم نیز برای آموزش مؤدیان در دستور کار قرار دارد. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی