[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۶
  • دوره جدید

سودای کرسی سبز، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com


مباحث تئوریک چندان در حوزه عمل مصداق ندارد چراکه فرضیه‌ها نیازمند فرصتی برای آزمون وخطا هستند و متأسفانه اقتصاد کشور در شرایطی است که تئوریسین‌ها‌ قادر به درمان مشکلات نیستند. ما امروز نیازمند افرادی برای ورود به مجلس هستیم که متخصص، شجاع و عملگرا باشند. فرصت‌ها‌ باید دراختیار افرادی قرار بگیرد که خودشان را درحوزه مدیریتی اثبات کرده‌اند. موانع را از سر راه برداشته وهرتهدیدی را به فرصت تبدیل کرده‌اند. این افراد کمتر شعار می‌دهند و درکارنامه خود نمره عالی عملگرایی دارند. عمران شهری، جذب اعتبار و به مشارکت درآوردن پتانسیل‌های شهری، استانی وملی از خصوصیت‌های این افراد است...

عقل حکم ‌می‌کند نباید امور به‌دست افرادی بیفتد که قبلاً نماینده ویا مدیر بوده‌اند وهر فرصتی را به یک پله ترقی برای خود تبدیل کرده‌اند. اقتصاد فلج امروز که رقبای انتخاباتی برآن تأکید وتکیه دارند ومدعی ترمیم آن هستند در واقع محصول عملکرد همین افراد درگذشته است که دایم شعار بهبود ‌می‌دهند و درعالم تئوری خودشان را رستم‌دستان معرفی ‌می‌کنند اما درحوزه عمل فاقد کارایی هستند واین کارا نبودن همان نقطه ایجاد رانت و فساد درکشور است.
آنچه در واکاوی نقطه نظرات فعالان اقتصادی استان ‌می‌توان یافت، عملکرد غلط مجلس درگذشته بوده است. مجلس در یکصد سال گذشته بیست هزار قانون تصویب کرده که درپی آن اختیار 102 هزار آیین نامه وبخشنامه به‌دست دولت افتاده و پیامد این حرکت غلط رشد پدیده فساد بوده است.
مجلس ناظر خوبی نبوده و باید دید چرا دستگاه‌های نظارتی برعملکرد مجلس و نمایندگان پیشین نظارتی نداشته‌اند. انگار مجلس ماشین امضای لوایح دولتی وخروج مصوباتی بوده که مشکلات و بحران‌های اقتصادی اجتماعی امروز را باعث شده است. مجلس نه ناظر خوبی بوده ونه در ترمیم قوانین خسته وناکارآمد تلاش کرده است و انگار بعضی قوانین به‌دلیل به روز نبودن مانع توسعه اقتصادی شده‌اند و نمایندگان درگذشته یا آشنا به قانون نبوده‌اند و یا جرأت ورود به این حوزه را نداشته‌اند. کما اینکه اقتصاد دولتی وحفظ این چالش بزرگ باعث شده دولت‌ها‌ از قانون، تفسیرخاص خود را داشته‌باشند وعملاً دست دو بخش تعاون وخصوصی را کوتاه وخصولتی‌ها‌ را گسترش دهند.
دادن فرصت با افرادی که نماینده شدن را یک شغل‌می‌دانند وخواسته ملی توسعه را به تأخیر انداخته‌اند، فرصت‌سوزی است. گاهی درچندین دوره انتخابات ریاست جمهوری حضورچهره‌های تکراری به یک علامت سوال تبدیل ‌می‌شود وگاهی در انتخابات مجلس چهره‌های تکراری پرسش برانگیز‌ می‌شوند. برای بعضی رسیدن به کرسی سبز مجلس فرصتی شخصی ونه عام المنفعه است.
سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد دادند که طی آن نمایندگی افراد درسه دوره متوالی محدود شود. یعنی این احساس در بین خود نمایندگان نیز وجود داشته که بعضی نماینده شدن را یک شغل و در صورت توان آن ‌را موروثی‌ می‌کنند. این افراد قطعاً به دنبال رانت هستند و رد صلاحیت بیش از نود نماینده فعلی درمجلس آنهم به دلیل فساد مالی تأییدی برای این داستان است و برخی نخبگان سیاسی اقتصادی براین باورند که چرا تا پایان مجلس دهم افراد ردصلاحیت شده به دلیل فساد اقتصادی باید در مجلس حضور داشته‌باشند.
بعضی افراد با فشار پول‌ می‌آیند،‌ می‌مانند و قصد دوباره دارند چرا که منافعی در پیش است. هر چند دراین رهگذر مشکلات اقتصادی معیشتی مردم به قوت خود باقی است اما این مشکلات به نوبه خود فرصتی است برای دادن وعده و شعار.
دادن فرصت به افرادی که در مجلس نه یک بار که چند بار حضورداشته‌اند، فرصت‌سوزی است. فرصت دادن به افرادی که کارنامه خود را در لیست‌های منتشره مخفی‌ می‌کنند و درسایه بزرگان راه می‌روند، فرصت‌سوزی است.
درگام دوم انقلاب، تأکید برمیدان‌داری‌جوانان شده است، بعضی در گذشته هرکاری از دستشان برآمد کردند تا وضعیت اقتصادی  به این صورت درآید وحالا خودشان منتقد آن هستند. حافظه تاریخی مردم آنچنان که بعضی فکر می‌کنند، ضعیف نیست و به‌طور قطع مردم مانع فرصت‌سوزی‌ها‌ خواهند شد و همچنین باید مانع موروثی شدن جریان سناتوریسم شوند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی