[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

روز خط مطالبه، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

بعضی دوستان این ماجرای پُرآسیب تملق گویی را کنار بگذارند. با تملق فقط می‌توان گنجشک روزی بود. تملق‌گویی و ایجاد رانت و فساد همه ملت را به کوچه بن‌بست خواهد کشاند، آنچه امروز مطالبات ملت را فزونی بخشیده همین عنصر تملق است. برای ورود به مجلس تنها یک خصلت کافی است وآن اینکه شخصی که خودش را واجدشرایط می‌داند از یک پشتوانه وکارنامه اجرایی قوی دربخش‌های دولتی وخصوصی برخوردار باشد. بدون این کارنامه و پیشینه حضور در مجلس بیهوده است اگر از صد فیلتر نظارتی هم عبور کرده باشد، چرا که طرف کارایی لازم را برای نیل به اهداف تعیین شده ندارد. وجود کارهای انباشته شده روی هم حکایت از همین موضوع دارد... 

تاکنون افرادی به مجلس رفته‌اند که کارایی نداشته‌اند. وقتی نماینده و مطالبه‌گر کارایی نداشته‌باشد امور توسعه به تأخیر خواهد افتاد و این می‌شود که امروز شاهدیم. نقالان روزهای سخت در گذشته همچنان نقالی می‌کنند که فارس نیازمند توسعه است و پهلوانی یافت نمی‌شود که این غول را به زانو درآورد انگار توسعه فارس افسانه است. سال 98 روبه پایان است و به‌نظر می‌رسد مطالبات بسیاری یا بدون پیگیری ویا با پیگیری و بدون اعتبار روی هم انباشته وتحویل سال آینده می‌شود. اگر به موضوعات فارس نگاهی دوباره داشته‌باشیم، نبود اعتبار بزرگترین مشکل فراروی توسعه استان است. برای بررسی مشکلات فارس نیازی به رجوع به آرشیو‌های پُرزحمت نیست وکافی است به سخنان منتخبان ملت گوش فرا دهیم چرا که اینان دوباره و چندباره همان مشکلات را تکرار‌می‌کنند.
نیاز امروز استان فارس پیگیری اعتبارات به تأخیر افتاده است.فارس امروز بیش از هر چیز نیازمند اعتبار است والبته مدیرانی که بتوانند این اعتبارات را جذب کنند. عدم همدلی در بین نمایندگان ادوار گذشته برابرآنچه از زبان خودشان انتشار یافته بزرگترین عامل عدم دستیابی فارس به ارکان رشد وتوسعه بوده است و باید دید امروز این همدلی ایجاد می‌شود و یا باید شاهد دست به‌دست شدن ارثیه نفاق بین آنان باشیم.
 برای ورود به مجلس همه متواضعانه رفتار‌می‌کنند و باید دید چه کسانی متواضع باقی خواهند ماند وچه کسانی تغییر ماهیت خواهند داد چرا که ثابت شده بعضی ازاین افراد پس از قرار گرفتن در جایگاه مورد نظر آن، ‌می‌کنند که نباید. در واقع نمایندگان بدهکاران ملت‌اند وباید مطالبات آنان را پیگیری کنند. ترمیم روابط اقتصادی بین‌المللی از اولویت‌های قابل پیگیری نمایندگان است. در اولین گام نمایندگان باید با دولت وارد مذاکره شوند وگره‌های این عدم توفیق را شناسایی و بگشایند که درغیر این صورت نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی ومعیشتی داشت، هرچند مردم در انتخابات اخیر هشدارهای لازم را به نمایندگان خود داده‌اند وآنان نیز باید این هشدارها را جدی تلقی کنند، چرا که میزان مشارکت یا عدم‌مشارکت موکلین در انتخابات آتی بسته به همت وتلاش وکلای آنان خواهد داشت و بازخورد فعالیت مثبت ومنفی وکلا در میزان مشارکت آتی موکلین هویدا‌ می‌گردد.
نمایندگان ملت باید منافع جمع را درنظر داشته‌باشند همان‌طور که این آرای جمعی بوده که آنان را روانه مجلس کرده است. باید امیدوار بود این چهار سال پُر بازده باشد. به‌نظر می‌رسد رسانه‌ها‌ از عملکرد خنثی خارج شوند و راه اصلی خودشان را در پیش بگیرید راهی که به خط مطالبه‌گری ختم‌ می‌شود و نمایندگان دور یازدهم باید گزارش لحظه به لحظه فعالیت‌های خود را به ملت  بدهند درغیر این صورت از امروز ‌می‌توان فردای پُرحسرت را پیش‌بینی نمود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی