[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

خسارت فرهنگی، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com


پیش از عملیات تخریب اقتصادی، باید نگران عملیات موفق تخریب فرهنگی باشیم که در اداره کشور هزینه‌های سنگین امروز را تحمیل کرده است. اگر در سیاست دچار بحران بی‌اعتمادی شده‌ایم، اگر در اقتصاد دچار بحران رکود و ورشکستگی شده‌ایم، باید به پیشینه این بحران‌ها در بحران فرهنگی نگاهی عمیق و باتأمل داشته باشیم. آنچه فرهنگ را تخریب کرد، نگاهی بلند به این روزگار داشته است. درواقع ما با یک حرکت برنامه‌ریزی شده با آیتم‌های تخریب گام‌به‌گام مواجهیم. اگر در یک کشور فرهنگ در اولویت امور باشد، بدون شک سایر حوزه‌ها از غنای آن تأثیر خواهند گرفت و در غفلت پرداختن به حوزه فرهنگ، سایر حوزه‌ها دچار آسیب و خسران می‌شوند...


پیش از عملیات تخریب اقتصادی، باید نگران عملیات موفق تخریب فرهنگی باشیم که در اداره کشور هزینه‌های سنگین امروز را تحمیل کرده است. اگر در سیاست دچار بحران بی‌اعتمادی شده‌ایم، اگر در اقتصاد دچار بحران رکود و ورشکستگی شده‌ایم، باید به پیشینه این بحران‌ها در بحران فرهنگی نگاهی عمیق و باتأمل داشته باشیم. آنچه فرهنگ را تخریب کرد، نگاهی بلند به این روزگار داشته است. درواقع ما با یک حرکت برنامه‌ریزی شده با آیتم‌های تخریب گام‌به‌گام مواجهیم. اگر در یک کشور فرهنگ در اولویت امور باشد، بدون شک سایر حوزه‌ها از غنای آن تأثیر خواهند گرفت و در غفلت پرداختن به حوزه فرهنگ، سایر حوزه‌ها دچار آسیب و خسران می‌شوند...

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی