[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۸۸
  • دوره جدید

فارس با ۴هزار درخواست بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور روبه‌روست، روزنامه شیراز نوین

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس  با بیان اینکه رسیدگی الکترونیکی به درخواست‌های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از ابتدای اردیبهشت ماه آغاز می‌شود، تصریح کرد: در این راستا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با فراهم کردن زیرساخت‌ها برای ثبت و بررسی درخواست‌ها در سامانه ضمن عدم بررسی درخواست‌ها به صورت کاغذی، همچنین سالن مناسب و تعداد کافی رایانه برای رعایت فاصله حداقل ۲ متری اعضای ۵ نفری ایجاد کرده است که درخواست‌ها را صرفاً از طریق سامانه بررسی می‌کنند.
به گزارش روابط عمومی ‌اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، مصطفی ‌هاشمی ‌اظهار کرد: کارگران با داشتن  20 سال سابقه کار متوالی یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور می‌توانند درخواست بازنشستگی در این مشاغل را در کمیته‌های تخصصی بدوی و تجدیدنظر مربوطه در سامانهHttp//:  SAKHT.MCLS.GOV.IR  ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه نتیجه بررسی و رأی صادر شده از طریق درخواست کننده قابل پیگیری است، یادآور شد: درخواست کننده می‌تواند با شماره رهگیری مراحل از ثبت نام تا رسیدگی را در سامانه مشاهده نماید.
هاشمی ‌خاطرنشان کرد: کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته‌های است که به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی در این مشاغل براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاست‌گذاری شورای عالی حفاظت فنی با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل تشکیل می‌شود. 
وی در رابطه با اعضای کمیته بدوی گفت: اعضای این کمیته شامل معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه، معاون امور بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان یا نماینده وی، کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ذی‌ربط، نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان هستند.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به اینکه جلسات کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی یا علی‌البدل رسمیت می‌یابد، ابراز کرد: همچنین تصمیمات جلسه با اکثریت آرای حاضران معتبر و لازم الاجرا است.
هاشمی ‌ادامه داد: رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند، درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند.
وی با بیان اینکه کمیته تجدیدنظر تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور کمیته‌ای است که به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی، به رأی صادرشده در کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور تشکیل شده است، اظهار کرد: براساس قانون تأمین اجتماعی و ضوابط و سیاست‌گذاری شورای عالی حفاظت فنی کمیته تجدیدنظر با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل برای مدت سه سال تشکیل می‌شود.
هاشمی ‌خاطرنشان کرد: اعضای کمیته تجدیدنظر استان شامل رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان هستند.
وی تصریح کرد: رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجرا است.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به بررسی 3977 مورد تقاضای بازنشستگی پیش از موعد در کمیته‌های استانی (متشکل از نماینده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده دانشگاه علوم پزشکی، نماینده سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان استان) در سال 1398 عنوان کرد: از این تعداد 1719 درخواست مورد تأیید قرار گرفته است. 
‌هاشمی ‌با بیان اینکه فارس به عنوان یکی از  استان‌های پیشرو در اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور است، خاطرنشان کرد: کلیه درخواست‌های متقاضیان بازنشستگی در این مشاغل در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت و از طریق سامانه مشاغل سخت و زیان آور رسیدگی می‌شود. 
هاشمی ‌افزود: با به کارگیری تدابیر ویژه و بررسی سامانه‌ای درخواست‌ها زمان رسیدگی از ۹ ماه در اوایل سال به یک ماه در پایان سال کاهش یافته است.
 مدیر روابط کار داره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به رسالت و ظرفیتی که در قانون کار به منظور خدمت‌رسانی و در راستای ایمنی و بهداشت جامعه کار دیده شده است، ابراز کرد: بازرسان کار این استان به عنوان ضابطین قانونی نسبت به شناسایی عوامل زیان‌آور و خطرناک با هدف سالم سازی محیط کار و ارتقای سطح ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها اقدام و اصل سالم سازی شرایط کار کارگران را در دستور کار ویژه خود دارند. در این باره موارد نقص ایمنی و بهداشت کارگاه  به مسئولان کارگاه ابلاغ شده است و کارفرما موظف است اقدامات سالم سازی شرایط محیط کار را در ظرف دو سال انجام دهد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی