[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۴
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی عمرانی (۰۵۷-۹۶ )، روزنامه شیراز نوین


نوبت اول: 96/01/26شیراز نوین
نوبت دوم: 96/01/27 خبرجنوب
شهرداری شیراز در نظر دارد اجرای عملیات تکمیلی مجموعه تجاری خیابان کارگر شهرداری منطقه دو بر اساس فهارس بهاء ابنیه، برق و مکانیک سال 95 با برآورد اولیه 5/180/263/942 ریال، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه پیمانکاران دارای رتبه بندی و گواهی تشخیص صلاحیت پیمانکاری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با حداقل رتبه 5 ابنیه دعوت به عمل می‌آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: ابتدای بلوار رازی شهرداری منطقه دو - واحد قراردادها مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن : 07137259817 در ساعات اداری آماده پاسخگویی می‌باشد.  
مدت انجام کار: پنج ماه
* مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 260/000/000 ریال می‌باشد که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به‌حساب سپرده شماره 700794696677 بانک شهر شعبه بین الحرمین بنام شهرداری شیراز ارائه گردد. 
* برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
* در زمان انعقاد قرارداد 5 % مبلغ کل پیشنهادی به‌عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی از برنده مناقصه اخذ می‌گردد.
* آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1396/02/10 می‌باشد. 
* تاریخ بازگشایی پاکت‌ها ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ 1396/02/12 می‌باشد.
* مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می‌باشد. 
* هزینه آگهی به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
* شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می‌باشد که در اینصورت سپرده‌ها مسترد خواهد شد. 
* شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری موضوع ماده 10 آئین نامه معاملات شهرداری می‌باشد.
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.


اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی