[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۰
  • دوره جدید

ویروس اختلال، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی:  روزنامه نگار

قانون بدون ضمانت اجرا ونظام پیگیری محصولی دربُعد نظم نخواهد داشت. اگر بهترین قوانین را مصوب کنیم اما نظام پیگیری وضمانت اجرا برای آن تعریف نکنیم بیهوده‌کاری کردیم و نام این بیهوده‌کاری را می‌توان سیاست بازی گذاشت. در واقع با اعمال سیاست به‌جای تدبیر درامور، زمان انتظار برای دستیابی به توسعه را افزایش می‌دهیم و  اقدام به فرصت‌سوزی و درنهایت اقتصاد و بخش‌های فرهنگی واجتماعی را مورد آسیب جدی قرار می‌دهیم.    
ما درحوزه اجرای بعضی قوانین گرفتار ویروس اختلال هستیم، اختلالی که مانع پیشبرد امور به جهت مطلوب می‌شود...

خاطرات بسیاری از جلسات دولت‌مردان داریم، جلساتی که با دستورکارهای مهم و بزرگ برگزار می‌شود، مصوبات سنگینی دارد وپس از ختم جلسه خروجی آن همان بیهوده‌کاری است چرا که این مصوبات تحویل کمیته‌ها پیگیری نمی‌شود ویا اگر کمیته‌ای ‌برای پیگیری وجود دارد آن کمیته هم دچار روزمرگی‌ها شده است و دراصل توان به اجرا کشاندن مصوبات را ندارد. چه اینکه چند روز گذشته در یکی از جلسات استان با موضوع سرمایه‌گذاری و اوراق بی‌نام و کوتاه نشدن فواصل دریافت این مجوزها برای سرمایه‌گذاران مواجه شدیم و باز هم موضوع معطلی سرمایه‌گذاران مطرح شد.
کارگروه اقتصادی، سرمایه‌گذاری واشتغال استان فارس روزهای گذشته در حالی برگزار شد که ما باید شاهد طرح موضوعاتی نظیر صادرات مازاد محصولات تولیدی، ارزآوری مطلوب وحتی نیاز به واردات نیروی کار از قبل رونق تولید وگسترش کارخانجات ومواجه با افزایش روند سرمایه‌گذاری باشیم اما در عوض همچنان گرفتارموضوعات نخ‌نما و ابتدایی موانع صدور مجوز‌های سرمایه‌گذار وآشفتگی سرمایه‌گذار به دلیل طولانی شدن روند دریافت مجوز‌های بی‌نام هستیم.آنطورکه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس گفته سرمایه‌گذاران بین شش تا یکسال معطل دریافت مجوز هستند اما سال گذشته وسال‌های پیش که درمورد مقایسه این روند با دیگر کشورهای جهان وحتی بعضی استان‌های صاحب‌نام وصاحب صنعت سخنرانی می‌کردیم با حسرت وگاهی با جدیت عنوان می‌کردیم که این روند درفلان کشور وفلان استان بیست وچهار ساعته انجام می‌شود و دولت‌ها از سرمایه‌گذار دعوت می‌کنند وپیش ازدعوت بستر‌های لازم برای حضور آن را فراهم نموده‌اند.
ما در سخنرانی حرف اول را می‌زنیم، استاد گفتن وفراموش کردن هستیم. تا دلتان بخواهد در تاریخ ادعاهای بزرگی به ثبت رسیده است و اگر آیندگان، تاریخی  که ما امروزبرای آنان نوشته‌ایم را بخوانند تصورشان از جامعه‌ای‌ امروزی همان افسانه‌های باور نکردنی است. ما باید چیزی برای آنان باقی بگذاریم که ملموس باشد. این قلم تصورش براین است که اگر استانداران حتی یک کار بزرگ از میان هزاران کار روی زمین مانده را انجام دهند، اگر رؤسای جمهور حتی یک کار بزرگ از هزاران کار روی زمین مانده را انجام دهند با انجام همان یک کار صدها قدم در امر توسعه وتاریخ نویسی جلو افتاده‌ایم . حتی نامشان با تاریخ گره می‌خورد که عمر سیاست کوتاه وعملکردش ناپایدار است. بازی باسیاست فرهنگ‌ها رابه عنوان عنصر اصلی دوام وبقا می‌شکند وبه نابودی می‌کشاند. اعتماد دراین بازی بشدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و چیزی برای دلبستگی باقی نمی‌گذارد از این روست که برخی ملیت‌ها این‌گونه در جهان دچار فروپاشی و هرج و مرج گردیده‌اند.
نقطه سرخط - بعضی مدیران که نگرانی شدیدی برای حفظ موقعیت خود دارند پیوسته از توفیقات می‌گویند ودرحل مشکلات نمی‌کوشند از این جهت است که مشکلات به قوت خود باقی است ومنتخبان یازدهم مجلس کوی به کوی درحال پرس وجو وپیدا کردن راه حلی برای از میان برداشتن آن هستند. سازمان‌هایی در استان وجود دارد که به لحاظ بزرگی ومسئولیت‌پذیری درحوزه اقتصاد قادرند و باید به عنوان بزرگترین سایت اقتصادی وحضور درابعاد توسعه ایفای نقش کنند اما انگار جز شکار ملخ برای خود فعالیتی تعریف نکرده‌اند. سازمان‌هایی که باید جهادی درمیدان حضور پیدا کنند اما منفعل‌اند. اگر این سازمان و دیگر بخش‌های ثروتمند به‌صورت جهادی وارد میدان عمل شده بودند این همه انتظار برای توسعه وسرمایه‌گذاری را شاهد نبودی . آمارهای بیکاری ملموس‌ترین آمارهای اجتماعی اقتصادی هستند. همان‌طوری که درمقالات گذشته اشاره کردم اگر به روزهای ملاقات مردمی‌مدیران ارشد ویا نمایندگان توجه داشته‌باشیم عمده این دیدارها در بخش اشتغال خلاصه می‌شود تقاضاهای عمومی‌که امکانی برای انجام آنها نیست.
درواقع اکثر افراد مراجعه کننده به مقامات ارشد، والدین جوانانی هستند که برای عزیزان خود دنبال شغل می‌گردند وبدون نتیجه ماندن این داستان نخ‌نما، آنان را به ادامه مسیر و حضور درپروژه مهاجرت می‌کشانند.
این قلم براین عقیده است که تا زمانی‌که دولت تکلیف خودرا با فساد روشن نکرده نمی‌تواند برای سرمایه‌گذار نه امنیت و نه حمایت تعریف کند. سرمایه‌گذار وکارآفرینی که از امنیت وحمایت برخوردار نباشد قادربه ایجاد  خط تولید سالم، ایجاد امنیت وحمایت از نیروی کار ومصرف‌کننده نیست پس دریک دایره بسته درحال چرخیدن به دور خود هستیم و این چرخش جز فرسایش چیزی به ارمغان ندارد. امروز اگر دولت درحال فروش مازاد اموال خود به بخش خصوصی است درحال فروش اموال زیان‌ده، فرسوده ونوسازی نشده بخش‌های اقتصادی خود به بخش خصوصی است ونام این حرکت را نمی‌توان خصوصی‌سازی سالم واصولی گذاشت.چرا که دولت با این حرکت غیر معقول درحال فروش اراضی مستعد تغییر کاربری ونه صنایع مستعد نوسازی واحیا به عده‌ای ‌معلوم الحال است که قصدی برای احیای صنعت کشور ندارند.
اقتصاد یعنی پویایی، یعنی دعوت از سرمایه‌گذار و رونق اشتغال یعنی صادرات، یعنی نظم در شبکه بانکی ودریک کلام اقتصاد یعنی امنیت، آیا به فکر تأمین امنیت از قبل فعالیت‌های اقتصادی هستیم ؟ 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی