[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۵
  • دوره جدید

تکلیف پرداخت‌های کارکنان مشخص نشد، روزنامه شیراز نوین

در حالی طبق قانون از خردادماه پرداخت‌های کارکنان فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که با وجود اتمام مهلت تعیین شده،  تاکنون سازمان اداری و استخدامی‌هیچ گزارشی در رابطه با وضعیت عملکرد دستگاه‌ها در درج اطلاعات در سامانه ارائه نکرده است، از این رو مشخص نیست وضعیت پرداخت در دستگاه‌هایی که در این باره اقدام نکرده‌اند، چگونه خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه امسال باید دستگاه‌ها اطلاعات کارکنان از جمله کارکنان  رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را تا ۲۰ اردیبهشت ماه در سامانه کارمند ایران و سامانه حقوق و مزایا ثبت و یا به روز رسانی کنند.  
بر این اساس از ابتدای خردادماه هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و منابع عمومی‌و اختصاصی فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران انجام می‌شود که از محل اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی دستگاه توسط خزانه داری کل کشور برای ذینفع واریز خواهد شد. اکنون ۱۰ روز از زمان تعیین شده نیز  گذشته اما مشخص نیست که کدام دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات کارکنان و یا تکمیل آن ورود کرده و کدام یک از این الزام قانونی همچنان پیروی نکرده است. این در حالی است که از ماه آینده باید پرداخت به کارکنان فقط بعد از ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران باشد، بنابراین اگر در این فاصله این اقدام انجام نشده و یا کامل نشود نباید پرداختی صورت بگیرد.  این در حالی است که در سال‌های گذشته معمولاً برخی دستگاه‌ها از الزام قانون برای ثبت اطلاعات کارکنان و یا آمار حقوق و مزایای آنها خودداری و یا این که به سختی این کار را انجام دادند؛ به طوری که با گذشت سه سال از الزام قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا برخی دستگاه‌ها از این الزام تبعیت نکردند و در حالی با تکلیف دولت در سال گذشته فرصتی برای ورود تمامی‌دستگاه‌ها تعیین شده که بعد از آن نیز هیچ گاه گزارش اجرای مصوبه منتشر نشد. تاکنون هرگونه پیگیری از سازمان اداری و استخدامی‌برای دریافت گزارشی در رابطه با آخرین وضعیت سامانه کارمند ایران و یا سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان بی‌نتیجه مانده و پاسخی از این آن دریافت نشده است. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی