[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۳۰
  • دوره جدید

توسعه و عزم خواستن آن ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

فارس با برخورداری از عناوین بزرگ همچنان درمسیر توسعه دارای بهانه است و کاملاً روشن است که این بهانه‌ها ومشکل تراشی‌ها عمدی وخلاف آنچه در شعارهای سال و یک دهه گذشته تأکید می‌شود، است. 
منطقه ویژه اقتصادی بودن و فرودگاه بین‌المللی داشتن، تبدیل شدن به بندر خشک درشعار، نزدیکی به خلیج‌فارس،  شهرک‌های‌صنعتی، پارک علم و فناوری وامثال آن دراین فرصت می‌تواند مشکل‌گشا باشد، اما....! 
 مناطق آزادیکی از ظرفیت‌های مهم و تأثیرگذار در امر رشد وجهش اقتصادی است که در دو بخش تولید و صادرات می‌توان به دروازه‌های ‌بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شوند...

در این بین نقش واردات نیز یکی از برجسته‌ترین  و بارزترین نقش‌های اقتصادی برای تجار و صنعتگران کشور است.
قوانین موجود در مناطق آزاد به نحوی پی ریزی شده  است که می‌توان در پرتو یک دیپلماسی سیاسی اقتصادی از آن به نحو مطلوب بهره برد. دیپلماسی سیاسی در این بین‌ نقش اولین را بازی می‌کند اما دیپلماسی اقتصادی قوی ومصلحت اندیش مکمل نقش دیپلماسی سیاسی است. از این روست که مدیران مربوطه به سختی در تلاشند تا با کاستن از تأثیرات تحریم‌های اقتصادی سیاسی اما روند دیپلماسی اقتصادی را به شدت پیگیری وبهبود بخشند تا در پرتو آن بتوان چرخ‌های عظیم صنعت داخلی و نیازهای مربوطه را چرخاند و تأمین نمود. همچنین باید به امر مهم صادرات برای ارز آوری  همت گماشت تا هم دربازار‌های جهانی حضور داشت وهم موقعیت‌های از دست رفته را احیا نمود.  صنایع ما در شرایطی می‌تواند رشد و یا جهش یابد  که در بازارهای جهانی جایی برای ظهور و بروز داشته‌باشد. صنعت زمانی فراگیر و تأثیرگذار بر اقتصاد داخلی یک کشور است که در تیراژ وسیع و گسترده بازارهای جهانی را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. امروز اگر کاستی در روند توزیع و تولید محصولات داخلی وجود دارد صرفاً به دلیل کاستی  در واردات مواد اولیه تولید است که تحت‌تأثیر تحریم‌ها باید از راه‌های دیگر تأمین شود، که البته تأمین آن با دور زدن تحریم‌ها و ورود به بازار سیاه هزینه‌های تولید داخل را به شدت افزایش داده و می‌دهد یکی از دلایل بروز و رشد فساد و همچنین فسادستیزی دستگاه قضایی کشورمان متأثر از همین جریان حضور در بازار سیاه  است. جریانی که به تقویت بازار سیاه می‌انجامد و حضور در بازار سیاه با بهره‌گیری از واسطه‌گران فسادزا و پرتنش است. 
گاهی بر این باوریم که عمده فساد موجود در دستگاه‌های اجرایی کشور به نوعی به اجبار به وجود آمده است چرا که شرایط اقتصادی در پوشش تحریم‌ها راهی جز حضور در بازار سیاه باقی نگذاشته است. امید آنکه مجلس یازدهم با نگاهی متفاوت به ماجرای اقتصادی کشورمان و در تعامل با دیگر کشورهای جهان داستان تحریم‌ها را مختومه و البته با بررسی قوانین و بازتعریفی  دوباره برای قوانین اقتصادی روحی تازه در کالبد اقتصاد ایران بدمند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی