[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۲۱
  • دوره جدید

زوال اعتیاد در پرتو پروژه‌های ‌انسان محور، روزنامه شیراز نوین

اشاره: پایین و بالای شهر که ندارد. اعتیاد همه جا هست. از کوچه پس کوچه‌های‌سنگ سیاه و ویرانه‌های‌دروازه کازرون که افیون را با سرنگ‌های‌مشترک تزریق می‌کنند تا لاکچری‌ترین ویلاها و پارتی‌های‌شبانه که روان گردان‌ها را آب زیاد می‌بلعند. جامعه ایران همیشه آبستن بحران‌های‌فراوانی بوده ولی شماری از عقده‌های‌مدنی به صورت نرم و زیرپوستی قربانی می‌گیرند و به نظر می‌رسد که تداوم آنها باعث کاهش حساسیت اجتماعی شده است. گروهی بر این باورند که تیغ تحریم‌ها و چالش روابط بین‌الملل بزرگ‌ترین و پراهمیت‌ترین مشکل پیش روی کشور است و با بهبود روابط خارجی به سوی تعالی و تکامل رهسپار خواهیم شد. شاید بحران‌های‌فرامرزی به عنوان نیرومحرکه تنش‌های‌داخلی ارزیابی شوند، اما در نظر داشته‌باشیم مؤلفه‌های‌پرخطری به صورت آرام و زیرپوستی در بستر جامعه ریشه دوانده و بهترین سرمایه‌های‌ما در حوزه نیروی انسانی در ناکجاآبادها و بیغوله‌ها به آرامی‌جان می‌سپارند. از بیماری اعتیاد سخن می‌گوییم. چالشی که محصول فقر فرهنگی، کم کاری‌های‌آموزشی، ناکامی‌های اقتصادی، نگاه‌های‌سنتی، شماتت‌های‌متحجرانه و بسیاری دیگر از این دست عوامل است. با مشاهده افزایش نرخ اعتیاد به این نتیجه می‌رسیم که در رویارویی با بحران همیشه راه‌های‌سخت را برگزیده‌ایم. بدین معنا که در زمینه پیشگیری عملکردی سنتی و منفعل داشتیم و سرمایه‌گذاری‌های‌مادی و معنوی تأثیرگذاری انجام نگرفته است. نتیجه کار چنان می‌شود که بهترین سربازان میهن در مقابله را سوداگران مرگ به شهادت می‌رسند و هر ساله بنیان هزاران خانواده دچار فروپاشی شده و بهترین نیروهای انسانی این کشور از چرخه بهره‌وری اخراج می‌شوند. با توجه به گستردگی بحران نمی‌توان آمار دقیقی از تأثیر اعتیاد بر مؤلفه‌های‌کلانی نظیر تولید ناخالص ملی ارایه کرد؛ اما با چشمانی بسته می‌توان گفت که اعتیاد و مواد مخدر نقش بسزایی در ازدحام زندان‌ها، شیوع بی‌بند و باری، افزایش سرقت و ناامنی، و رشد پدیده دردناک بی‌خانمانی داشته و بسیاری از جنایت‌های‌هولناک تحت‌تأثیر روانگردان‌ها بوده است. اکنون با توجه به وخامت شرایط و افتادن در سراشیبی بحران به این نتیجه می‌رسیم که همه نهادها و دستگاه‌ها دارای مسئولیت‌هایی برای مقابله با این بیماری و چالش فراگیر هستند. تصور عمومی‌جامعه بر این است که رسالت مبارزه با مواد مخدر به دوش ارگان‌هایی نظیر وزارت بهداشت و درمان و پلیس و بهزیستی واگذار شده و این در حالی است که سایر دستگاه‌ها هم در حوزه پیشگیری و افزایش آگاهی وظایفی بر دوش دارند. با در نظر گرفتن شعار انسان‌محور که مجموعه شهرداری شیراز بنیان کار خود را بر مبنای آن بنا نهاده به این نتیجه می‌رسیم که انجام اقدامات تأثیرگذار و کارشناسی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر یکی از مسئولیت‌های‌اصلی این نهاد ارزیابی می‌شود. در همین زمینه گروه گزارش روزنامه شیرازنوین به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گفت‌وگویی با رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و همچنین معاون اجتماعی و مشارکت‌های‌مردمی‌سازمان فرهنگی شهرداری شیراز انجام داده است. مدیران ارشد شهرداری شیراز در حوزه‌های‌اجتماعی و فرهنگی بر این باورند که برای پیشگیری از اعتیاد باید مفاهیم پرورشی و مهارت‌های‌اجتماعی را بر مؤلفه‌های‌آموزشی مقدم دانست و با توسل به شیوه‌های‌گوناگون مهارت‌های‌زندگی و تعاملات اجتماعی و تعالی رفتار و منطق را در بستر جامعه ترویج داد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی