[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۸۲
  • دوره جدید

غدیر و پیشواشناسی، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

فلسفه غدیر چیست؟ غیر از جمع آوری کمک‌های‌مردمی برای مردم ودلجویی از مستضعفینی که محصول عملکرد غلط سیاسیون هستند، غدیرفلسفه بزرگی دارد وآن امام‌شناسی است که در ابعاد باطنی انسان باید مورد توجه قرار بگیرد. امام‌شناسی ضرورتی است برای ادامه حرکت انبیاء، در واقع بدون امام‌شناسی حرکت انبیاء ابتر خواهد ماند چرا که جریانات فکری می‌توانند به انحراف وتحریف کشیده شوند و تاریخ را کسانی بنویسند که دارای زر و زورهستند. محرم وحرکت کاروان حسینی یک حرکت امام‌شناسانه بود، درواقع مراجع ما باید بیشتر روی موضوع مهم امام‌شناسی کار می‌کردند تا سایر ابعاد بصیرتی آن...

امام‌شناسی ازگذشته تا کنون یکی از راهبردهای پیروزی حق درمقابل باطل بوده است. آنچه باعث پیدایش ظهر عاشورا می‌شود همین موضوع امام‌شناسی است، وقتی جریانی انحرافی باعث می‌شود مردم بصیرت لازم را نداشته‌باشند و یا به هر دلیل آن‌را از دست بدهند. یکی از دلایل فقدان بصیرت امام‌شناسی، جنگ‌های‌آشکار و پیدای اقتصادی  وپروژه بزرگ فقیرسازی است چرا که اهل سیاست قادرند از صف فقر لشکر بسازند وآنرا درمقابل حق وحقیقیت قرار بدهند.
پُرواضح است فقرا خواسته یا ناخواسته به صف زرو زور می‌پیوندند و داستان طاغوت‌های‌زمانه از همین حرکت ظریف آغاز می‌شود. کسانیکه می‌توانند برای خود کاخ‌های‌بزرگی بسازند که دیوارهایش بلند وتسخیرناپذیر است، مگر نسلی از آن برهه گذر کند وحرمت‌ها را بشکند تا دیوارهای بلند ویران شود.
 بصیرت آن چیزی است که به کرات مورد توصیه امامان عصر برای استمرار حرکت ولایت قرار گرفته  است. اما خط امامت وولایت آسیب پذیر است مگر با حضور دلدادگانی که دنیا وظواهر آن هیچگاه نتوانسته جای معنا را برای آنان پر کند. از اینکه کاروان حسینی دچار آن مصیبت بزرگ و داغ عظما گردید حکایت از کج فهمی مردم زمانه خود داشت و حکایت از ضعف بصیرتی دارد که از درون به پیکره حقیقیت ضربه وارد می‌کنندو داستان تحریف و نفوذ از همین ماجرا سر رشته می‌گیرد.
در غدیرخم حضرت رسول اکرم (ص) برموضوع ولایت درپایان عمر خود تأکید داشتند. ولایت مکمل ظهور و بروز و استمرار رسالت است برای جانشینی پیامبران باید افراد صالحی انتخاب شوند که عدالت آنان اثبات شده باشد. هرچند درموضوع غدیر تمامی مسلمین اتفاق نظر دارند که حضرت رسول اکرم  (ص) برتعیین جانشین خودبرای هدایت ملت  تأکید داشته‌اند اما برموضوع زعامت به همان دلیل ذکر شده فوق دچار اختلاف هستند. بروز اختلاف یکی از برنامه‌های‌دشمن است هر چند باید دشمن‌شناس باشیم وهمه وهمه چیز را دشمن نخوانیم تا بتوانیم درپناه یک سیاست واحد با جهان درارتباط باشیم اما پروژه اختلاف طرح وبرنامه همان دشمنانی است که میلی به اتفاق نظر مسلمین وید واحده بودن آن ندارد.
باید در این روزگار به این اندیشه نزدیک شویم که آیا امروز بصیرت لازم برای امام شناسی را داریم ویا تحت‌تأثیر انحرافات خواسته یا ناخواسته درحال حرکت به سمتی هستیم که اصل موضوع را به پرسشی برای نسل جوان تبدیل ساخته است. آنچه درشبکه‌های‌اجتماعی درحال توسعه وگسترش است وبزرگان قوم تنها نظاره‌گر آن هستند وپاسخ‌های‌ مناسبی برای آن ارایه نمی‌کنند چرا که دشمن با طرح واجرای پروژه فساد درلایه‌های‌حکومتی، زمینه بدبینی گسترده‌ای را فراهم ساخته است و از مشت خروارها ساخته است. امروز فساد به یک فرهنگ تبدیل شده است. گروه‌هایی اجتماعی درانتظار بدست گیری قدرت برای بهره‌مند شدن از سهم و یا غنایم خود هستند. مسیر اصلی این فساد وغارت بیت‌المال بانک‌های‌خارجی است. بیت‌المال، امروز بیشتر از هر زمان از بانک‌های‌خارجی سر درآورده تا جیب ملت، واین خطای راهبردی به یک علامت سوال بزرگ تبدیل شده است که چرا با وجود تحریم‌های‌گسترده وقرار گرفتن در لیست سیاه بانک‌های‌جهانی وعدم توان تجار در مبادلات ارزی اما هزاران میلیارد دلار پول ملت اختلاس واز بانک‌های‌خارجی سر درمی آورد. پرسش‌های‌بدون پاسخ دراین راستا زمینه بی‌اعتمادی را فراهم می‌کند وقتی پاسخی از مرجع صادر نمی‌شود و یا ممانعت جدی دراین راه وجود ندارد. درواقع با بررسی پرونده فساد درون دستگاهی به این نتیجه می‌رسیم که مشکل از طرف نفوذی ها ودرون دستگاه حاکمیتی است. چراکه مردم کوچه و بازار دسترسی به این منابع ندارند وهمچنین از قدرت سیاسی برخوردار نیستند تا بتوانند اختلاس کنند هر چند گروهی از بازاریان به عوض این عدم برخورداری، از حربه احتکار استفاده می‌کنند تا تلافی لازم وجبران خسارت‌های‌مادی را کرده باشند ودراین بین این مستضعفان کوچه وبازار هستند که بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. باید امیدوار بود که اموراصلاح شود چرا که از شعار تا عمل فاصله بسیار است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی