[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۹
  • دوره جدید

توسعه اراده می‌خواهد، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

شاید سینما بتواند بیش از هر ابزار دیگری به ماهیت سیاسی اقتصادی حاکم برکشورتلنگر وارد کند. سناریوی آقازاده بهترین سناریوی موجود برای به تصویر کشاندن وضعیت موجود است چراکه هم شرایط اقتصادی وهم فرهنگی سیاسی حاکم را به تصویر کشانده است آن هم درشرایطی که امکان پخش این نمایش درصداوسیمای کشور وجود ندارد اما شبکه خانگی درپخش آن موفق بوده است و بطور گویا به بیان مشکل پرداخته است. اما باید دید تطهیر این مشکل به کدام شیوه مرسوم میسر است وآیا استفاده از ابزار‌های‌ تاریخ مصرف گذشته منجر به تطهیر ماجرا می‌شود؟

سلسله مشکلات به بحران تبدیل شده در کشور به نوعی ریشه فرهنگی دارد چرا که دراین نمایش (آقازاده) بطور کل به آن اشاره شده است. وقتی فرزند عملکرد پدرصاحب قدرت خودرا زیرنظر می‌گیرد، فلسفه خدمت وپاکدستی در وجودش کشته می‌شود ودرسناریوی دیگر و از پیش‌نوشته شده این آقازاده است که متهم ردیف اول نابسامانی معرفی می‌شود واین

معرفی، معرف به قربان فرستادن عزیزترین‌ها برای تطهیر خود ودلبستگی به دنیاست. در واقع آقازاده‌ها قربانی یک نوع رفتار سیاسی اقتصادی هستند وفعالان دراین عرصه برای تبانی وتباهی به هر ابزاری حتی فرزند وقربانی کردن آن متوسل می‌شوند. در این ماجرا این پدرخانواده است که  با توسل به ابزار قدرت سیاسی، فساد را توسعه می‌دهد و گروهی را وادار به جستجو در ابعاد آن می‌کند. فسادی که منشاء ومقصد آن آشکار است ونیازی به واکاوی ندارد.
اگر به لیست مشکلات ملی و استانی نگاهی داشته‌باشیم مشکلات همان مشکلات قدیمی است که نفرات جدید برای پیگیری آن آستین بالا زده‌اند. تفکرات سیاسی هیچگاه قادر به حل مشکلات اقتصادی اجتماعی نبوده و نیستند چرا که در این نوع تفکرات تنها منافع فردی است که حاکمیت دارد.
پذیرش اصول اعتقادی نیز در این جریان بسیار سخت و ناباورانه است چرا که قدرت‌طلبی مکانیسمی است که به تنها موضوعی که توجه ندارد همین مناسبات اخلاقی و اعتقادی است. متأسفانه شیوه اداره امور بطور کل به دست  این تفکر وعناصر سیاسی  وابسته به آن افتاده است افراطیونی که شاید در حل مشکلات کوچک وبزرگ درمانده‌اند و تنها به منافع خود وهم گروهی‌های ‌خود می‌اندیشند. 
درنگاهی دیگر اگر از ظاهر ماجرا بگذریم ادامه این درماندگی را می‌توان به یک دکترین پر محتوای سیاسی تشبیه کرد. درماندگی درحل مشکلات وحتی بحران‌ها و ادامه وضعیت موجود. برای سیاسیون ادامه وضعیت موجود وغوطه‌وری درمشکلات یک برگ برنده محسوب شود، چرا که برای جلب رضایت اقشار، ماجرای حل مشکلات و تأمین معیشت را به در دور باطل قرار می‌دهند.
گردونه دوره باطل برگ برنده‌ای است که این امکان را فراهم می‌کند تا قدرت سیاسی زمان دست به دست نمودن درونی انحصار قدرت  را حفظ کند. انصاری که شاید بین دو گروه مشترک المنافع برای خالی نبودن عریضه تقسیم شده و اما ماهیت کار همان تأخیر در انجام توسعه است که برای آن نهضت‌ها دست به قیام زده‌اند و پس از پیروزی این گروه‌های‌ مدعی سیاسی هستند که به تقسیم غنائم و حذف مردم ونیرو‌های ‌مؤثر درنهضت می‌پردازند و البته سهم ملت به عنوان عنصر اصلی پیروزی را کاملاً نادیده می‌گیرند.
درچنین برنامه‌ریزی پرواضح است که از زمان پیروزی، انتظار برای بهبود امور و معیشت، که خواسته  طبقه مشارکت‌کننده درتحول بوده، آغاز می‌شود. پروژه کشداری که در صورت تأمین خواسته‌های اقشار در آن چیزی به نام سیاست باقی نخواهد ماند.
نقطه سر خط - برای حل مشکلات عمومی و تخصصی که بعضی باید  در عرصه ملی و بعضی در عرصه بین‌المللی حل و فصل شود نیازمند حضور افراد متخصص هستیم. اگر به نظام شورایی در پایین‌ترین سطح سیاسی نگاهی ‌داشته‌باشیم شوراهای شهر و روستا متشکل از افراد متخصص و کاردان و دارای توان مدیریت شهری و روستایی نیستند. این افراد منتخب دستجات سیاسی، در شرایطی انتخاب شده‌اند که با فقدان کارت حزبی کاردان مواجه‌ایم هرچند باید به دکترین فعالیت احزاب نماها توجه نمود که آیا تمایلی به تأمین کادر حزبی کاردان ومتخصص دارند و یا دائم از آن پرهیز نموده و بیشتر به جلب و جذب عناصر مطیع گرایش داشته و دارد.
 با توجه به تأخیر در روند توسعه وخیال سراب‌گونه آن نتیجه کاملاً واضح است، اراده‌ای برای بهبود شرایط و رفع مشکلات وجود ندارد. درحالی که  زیرساخت‌ها برای رهایی از مشکلات مهیا است اما اراده‌ای در کار نیست چرا که تمایلات  سیاسی به ماندگاری مشکلات گرایش دارد.  باید به ادامه کار سیاست‌بازان در پروسه بی‌نظمی اعتقاد کامل داشته‌باشیم چرا که اینجا همان جهان سوم در حال توسعه است و این در حال توسعه بودن کلید واژه اصلی ادامه ماجراست.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی