[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۴۶
  • دوره جدید

اصلاح بهای خدمات ناشی از هزینه‌های تغییر کاربری املاک در مناطق یازده‌گانه شیراز، روزنامه شیراز نوین

شورای اسلامی شهر شیراز، لایحه شهرداری شیراز تحت عنوان «بهای خدمات ناشی از هزینه‌های تغییر کاربری املاک توسط مراجع قانونی» در محدوده مناطق شهرداری را اصلاح و تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای اسلامی شهر شیراز، در بررسی دستورکارهای یکصد‌و‌شصت‌و‌یکمین جلسه فوق‌العاده صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز که ۱۷ آذرماه برگزار شد، جدول ذیل ماده واحده این مصوبه نیز با موضوع «بهای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک توسط مراجع قانونی» اصلاح و یک تبصره نیز به آن الحاق شد. 
در اصلاحیه این جدول، ضریب تغییر کاربری باغ به سایر کاربری‌ها در محدوده مناطق یک و ۶ به ضریب ۲۵۰ و تغییر کاربری باغ به سایر کاربری‌ها در محدوده نُه منطقه دیگر به ضریب ۲۰۰ افزایش یافت؛ ضریب تغییر سایر کاربری‌ها به یکدیگر نیز عدد ۳۰ به تصویب رسیده است.
 همچنین مطابق تبصره ۶ الحاقی به این مصوبه، ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری املاک با کاربری فضای سبز که بر اساس تبصره یک همین مصوبه از مشخصات باغ برخوردارند، طبق ردیف یک جدول ماده واحده محاسبه و اخذ می‌شود.
 در دستور کار دوم، طرح کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، درباره اصلاح ضرایب مندرج در مصوبه شماره / ۹۸ / ۳۷۴۲ ص مورخ 28/10/98 و اصلاحیه آن به شماره 143/99/ص مورخ 2/2/99 با موضوع قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، به تصویب رسید. 
ماده واحده این مصوبه اصلاح و یک بند نیز با عنوان بند 6 و یک تبصره هم با عنوان تبصره 8 به آن الحاق شد که بدین شرح است: بند 2 اصلاحی: از تاریخ اول مهرماه 1399 لغایت 5 فروردین 1400 سهم شهرداری به میزان 25درصد قیمت روز کارشناسی اخذ می‌شود.
 بند 3 اصلاحی: از تاریخ 6 فروردین 1400 لغایت 5 فروردین 1401 سهم شهرداری به میزان 30درصد قیمت روز کارشناسی اخذ می‌شود.
بند 4 اصلاحی: از تاریخ 6 فروردین 1401 لغایت 5 فروردین 1402 سهم شهرداری به میزان 50درصد قیمت روز کارشناسی اخذ می‌شود. بند 6 الحاقی: از تاریخ 6 فروردین 1402 لغایت 5 فروردین 1403 سهم شهرداری به میزان 70درصد قیمت روز کارشناسی و از 6 فرورودین 1403 سهم شهرداری به میزان 100درصد قیمت روز کارشناسی اخذ می‌شود. تبصره 8 الحاقی: مؤدیانی که قبل از تاریخ اجرایی شدن این مصوبه اقدام به پرداخت به شهرداری کرده باشند و با احتساب این مصوبه بستانکار شوند، کد نوسازی ملک مربوطه به عنوان بستانکار لحاظ می‌شود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی