[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۲
  • دوره جدید

میترا حجار با پورعرب همکاری می‌کند، روزنامه شیراز نوین

نیمی از فیلم برداری فیلم سینمایی «غیبت موجه» جدیدترین فیلم عباس رافعی انجام شد. به گزارش ایسنا، فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی