[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۳
  • دوره جدید

وزارت بهداشت تشریح کرد: افزایش قابل‌توجه پرداختی به پرستاران، روزنامه شیراز نوین


معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گزارش اقدامات انجام شده در حوزه توسعه منابع انسانی و ارتقای شاخص‌های ارائه خدمات حوزه سلامت را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید کامل تقوی نژاد اظهارکرد: در دو سال گذشته با هدایت و راهنمایی وزیر بهداشت و تلاش تمامی همکاران در حوزه ستادی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اقدامات مهمی در جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی حوزه‌ سلامت به ویژه استخدام و به کارگیری نیروها و بهبود معنادار، قابل توجه و کم‌سابقه یا بی‌سابقه در وضعیت پرداختی به نیروی انسانی در حوزه‌ سلامت انجام شده است. 
وی افزود: در گزارشی به اهم اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف به منظور بهبود وضعیت گروه پرستاران، وضعیت منابع انسانی، میزان رشد دو سال گذشته و آثار آن بر بهبود شاخص‌های حوزه‌ سلامت به ویژه نسبت پرستار به تخت به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی تناسب بین زیرساخت‌های حوزه‌ سلامت با کمیت منابع انسانی در این حوزه پرداخته شده است. 
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت یادآور شد: اقدامات و عملکرد رخ داده برای بهبود پرداختی در دسترس در گروه پرستاری به صورت تفصیلی و روشن مشخص و نشان داده شده است که افزایش و رشدهای رخ داده در دو سال گذشته بی‌سابقه و حتی در مقایسه با تورم سال‌های اخیر نیز میزان افزایش در رقم حکم گروه پرستاری قابل توجه بوده است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی