[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۸۳
  • دوره جدید

جدال بی‌پایان، روزنامه شیراز نوین

سعیدرضا امیرآبادی - روزنامه نگار

amirabadi_shznvn@yahoo.com

سنت و مدرنیته به‌مثابه آب و آتش شده‌اند. پیروان سنت به اصالت‌هایی که در آن ریشه دوانده اشاره کرده و هواداران مدرنیته به وجهه کاربردی آن در دنیای امروز تکیه می‌زنند. با پرهیز از عقاید افراطی که در مخیله هر یک از هواداران آنها نهفته است، به این نتیجه می‌رسیم که با سرکوب عواید حاصل از سنت و مدرنیته تنها موجبات محدودیت و ایجاد اخلال در زندگی روزمره را پدید می‌آوریم؛ چراکه چشم‌پوشی از اندوخته گذشتگان، انسان امروز را به بشری بی‌ریشه تبدیل ساخته و مقدمات هرجایی‌شدن او را پدید می‌آورد...

از سوی دیگر ابزارهای مدرنیته مسبب راحتی زندگی انسان معاصر هستند و زندگی منهای آنان سخت، دشوار و گاهی ناممکن است. برقراری توازن میان قطب‌های ناهمگون نیازمند مدیریتی لایق در حوزه علوم انسانی است.
اعضای جوامع انسانی با نگاهی منطق گرایانه باید با مواهب و اصالت‌های نهفته در هر یک از آنان آشنا شده و طیفی از هنجارهای برخاسته از ابعاد مختلف زمانی را دستور کار زندگی خود قرار دهند. همانطور که در محیط پیرامون مشاهده می‌کنیم، در برهه کنونی تکنولوژی به مثابه آب روانی مسیر خود را در میان سنگلاخ پیدا کرده و راه گریز مؤثری در راستای اجتناب از آن وجود ندارد. جوامعی که طعم تسهیلات مدرنیته را چشیده باشند، دیگر میلی به استفاده از ابزارهای سنتی ندارند و درصدد کاستن از مشکلات پیرامون به وسیله ابزارهای مجازی هستند.
در شهر شیراز پاره ای مشاغلی که به صورت سنتی اداره می‌شدند، در مسیر هجوم توانمندی‌های مدرنیته قرار گرفته و از رونق همیشگی خود محروم ماندند. این در حالی است که جامعه از برکات حذف واسطه گری بهره مند شده و از منافع مالی و صرفه جویی‌های اقتصادی که در پس ابزارهای زندگی مدرن نهفته است، بهره می‌برد. از سوی دیگر مشاغل خردی که به صورت مشروع اقدام به واسطه گری می‌نمایند نخواهند توانست با اهرم‌هایی نظیر تحصن، غیرکارآمد نشان دادن برنامه‌های مجازی، نا ایمن جلوه دادن آنها و مضامینی از این دست به هدف و خواسته خود دست یابند. شرایط زندگی در هزاره نوین آنها را مجبور می‌کند تا هجوم پرطمطراق مدرنیته با همه زرق و برقش را به ابعاد زندگی فردی و اجتماعی بپذیرند و درصدد هماهنگی با شرایط موجود برآیند؛ چراکه جامعه تشنه تغییرات مثبت بوده و حضور ابزار‌های تکنولوژیکی را در مقیاس وسیعی پذیرفته است. از این رو صاحبان مشاغل سنتی برای باقی ماندن در بازار رقابت می‌بایست با توسل به شیوه‌های نوین درصدد بازطراحی حرفه و منبع درآمد خود برآیند.
اینرسی کُشنده عنوان مؤلفه ای در ساختارشناسی تجمعات فردی و کُلونی است که در طی آن به فرد یا گروهی که اصرار به ادامه شیوه‌های زندگی گذشته را از خود بروز داده باشد، اطلاق می‌شود. نگرشی در زندگی که از ایجاد هرگونه تغییر و پویایی می‌هراسد و در برابر آن مقاومت می‌کند. برای این گونه افراد منطقه‌های امن در حوزه‌های زندگی شخصی و حرفه ای بسیار محدود است و میلی به آشنایی با تجربه‌های نوین ندارند. به طور در حتم هزاره نوین افراد مبتلا به اینرسی کُشنده با مشکلات زیادی مواجه شده و ناچار به دگرگونی خلقیات برونی و درونی خود خواهند شد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی