[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۶۳
  • دوره جدید

برنامه جامع مدیریت زیستگاه‌های گوزن زرد تدوین شد، روزنامه شیراز نوین

برنامه جامع مدیریت زیستگاه‌های گوزن زرد استان فارس مبتنی با دیدگاه‌های کارشناسی و نظر استادان دانشگاه و متخصصان زیست محیطی کشور در قالب سه برنامه مدون زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در نشست کارشناسی و هماهنگی تدوین این برنامه اظهار داشت: این برنامه برای ارائه و اجرا در دو پهنه نگهداری گوزن زرد ایرانی در استان فارس شامل منطقه میان کتل کازرون و ارسنجان ارائه شده است. حمید ظهرابی افزود: برنامه جامع مدیریت زیستگاه‌های گوزن زرد استان فارس به منظور بازنگری در مدیریت سایت‌های تکثیر و احیای گوزن زرد ایرانی در میانکتل کازرون و ارسنجان است و دیدگاه‌های معاون فنی اداره کل محیط زیست فارس، کارشناسان نظارت بر امور حیات وحش، استادان دانشگاه شیراز، برخی متخصصان حیات وحش کشور و رؤسای اداره حفاظت محیط زیست کازرون و ارسنجان در آن دیده شده و درباره چالش‌های سایت‌های احیای گوزن زرد، چشم انداز مورد انتظار و راهکارهای بهبود عملکرد آنها، بحث و تبادل نظر شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با جمع بندی نظرات و پیشنهادهای کارشناسان و استادان دانشگاه راهکارها و برنامه‌های مدیریتی جمعیت گوزن زرد ایرانی در دو سایت ارسنجان و میان کتل گفت: این برنامه در قالب سه برنامه زمان بندی کوتاه مدت با اولویت رساندن جمعیت به ظرفیت مورد نظر زیستگاه در سایت‌ها، میان مدت با ایجاد شرایط تکثیر در اسارت در محدوده‌های کوچک‌تر و رهاسازی گوزن‌های مازاد در محدوده بزرگ‌تر سایت‌ها به صورت نیمه طبیعی و با حداقل دخالت انسانی و توسعه مرحله ای زیستگاه‌های نیمه طبیعی ارائه شده است. ظهرابی ادامه داد: همچنین برنامه بلند مدت مدیریت زیستگاه‌ها، با معرفی گوزن زرد به زیستگاه طبیعی پس از ارزیابی زیستگاه‌های مستعد استان فارس و رفع تهدیدهای گونه است. همچنین مقرر شد برنامه ای برای تقویت ژنتیکی جمعیت‌های گوزن در سراسر کشور با رویکرد جابه جایی هدفمند و علمی افراد ما بین جمعیت‌های موجود در کشور تهیه شود و پیگیری لازم برای تأمین اعتبار آن صورت پذیرد.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی