[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۸۹
  • دوره جدید

قدرت و مشروعیت ، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار

farzad_vossoghi@yahoo.com

خیلی ساده و آسان از برابر یک خواسته مهم اجتماعی به‌عنوان یک حق گذشتیم. ازدواج جوانان حالا به یک رؤیا تبدیل شده است؛ نه اشتغالی داریم و نه برنامه‌ای برای تأمین مسکن و رفاه اجتماعی جوانان. اینکه از این خواسته عمومی به‌عنوان یک حق یاد می‌کنیم، به این دلیل است که حاکمیت باید بسترهای دستیابی به این حق را فراهم کند.  سیاست‌های امروز  سیاستی متداول و منشعب از عدم سازش با اقتصاد جهان و سیاست‌های بین‌المللی است. چهل سال نبرد در این عرصه تمامی زیرساخت‌های اقتصادی‌اجتماعی را به نابودی کشانده است و حالا فساد حرف اول را می‌زند...

کشوری که قادر به ایجاد رفاه و تأمین اجتماعی برای جوانان و سایر اقشار جامعه نباشد، در یک کلام به معنای شکست اقتصادی منشعب از فرمول‌های سیاسی است. 
به وضوح می‌توان به این نکته اشاره کرد که عمده مطالبه ملت اشتغال و بهبود شرایط معیشتی است؛ آنچه امروز در غوغای انتخابات 1400 و جنگ قدرت به حاشیه رفته است. یک سال می‌جنگیم تا 1400، یک سال مهره چینی و بدگویی می‌کنیم، یک سال استیضاح می‌شویم و پاسخگوی سناریوی تکراری و بی اثر خانه ملت هستیم و یک سال باقی مانده هم می‌جنگیم برای انتخابات 1404 و با این شیوه راه به جایی نخوایم برد؛ مگر تأمین خواسته‌های اقلیت و بی توجهی به خواسته‌های اکثریت. 
امروز رشد آسیب‌های اجتماعی از همین موضوع سر چشمه گرفته است. درواقع به صورت خودساخته در حال دامن زدن به آسیب‌های اجتماعی هستیم. 
به طور مثال استان فارسی که رتبه دوم اعتیاد پس از سیستان است و رتبه پنجم طلاق و فروپاشی کانون خانواده به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی، از کدام توسعه و رشد و پیشرفت می‌توان در آن سخن گفت؟
می‌طلبد مدیران در دو بخش ملی و استانی منافع ملت را در نظر بگیرند؛ چراکه این قدرت منشعب از مردم و خواست آنان است.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی