[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۹
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی (۰۸۳-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول: 96/02/04خبرجنوب
نوبت دوم: 96/02/06شیراز نوین 
شهرداری منطقه یک شیراز در نظر دارد براساس فهرست بهاء ابنیه سال 1395 نسبت به اجرای عملیات پیاده‌روسازی ضلع شمال بلوار ستارخان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران دارای رتبه‌بندی و گواهی تشخیص صلاحیت رتبه 5 ابنیه از مدیریت و برنامه ریزی کشور دعوت به عمل می‌آید ضمن بازدید از محل پس از نشر آگهی نوبت دوم، با توجه به موارد ذیل به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه یک شیراز واقع در چهارراه خلدبرین، جنب پارک خلدبرین، مراجعه نمایند. ضمناً سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن 36476064 تماس حاصل فرمایند. 
شرایط مناقصه:
1. مبلغ برآورد اولیه: 4/848/614/123 ریال
2. ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 243/000/000 ریال یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 1002386018 نزد بانک شهر شعبه چهارراه ملاصدرا به نام شهرداری منطقه یک شیراز 
3. برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 
4. آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات، پایان وقت اداری مورخ 1396/02/18 می‌باشد. 
5. بدیهی است هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه‌های متعلقه، برعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. 
6. پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و دریافت شده پس از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
7. پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 1396/02/19 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین باز و خوانده می‌شود. 


اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی