[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۹۵
  • دوره جدید

گام بلند دانشگاه شیراز در حوزه دانش‌افزایی، روزنامه شیراز نوین

در نشست خبری کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی مطرح شد:
 شیرازنوین- گروه خبر
نشست خبری ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، با حضور دکتر محمدرضا نعمت‌اللهی دبیر کنفرانس و رئیس مرکز تحقیقات ایمنی، دکتر احمد پیروزمند دبیر علمی کنفرانس و دکتر کمال حداد دبیر اجرایی کنفرانس، به‌همت روابط عمومی دانشگاه شیراز به‌صورت مجازی برگزار شد.
رئیس مرکز تحقیقات ایمنی در این نشست با بیان این مقدمه که دانشگاه شیراز، نخستین دانشگاه ایران است که به‌صورت رسمی، از سال 1383 به مبحث ایمنی، در قالب مرکز تحقیقات ایمنی وارد شده، توضیح داد: با توجه به نیازهای روزافزون کشور به دانش و فناوری‌های ایمنی و تربیت کارشناسان و متخصصان موردنیاز در زمینه‌ ایمنی، از چهار سال پیش تصمیم به توسعه‌ مرکز تحقیقات ایمنی در قالب دانشکده‌ ایمنی گرفته شد. 
دکتر نعمت‌اللهی ادامه داد: دانشکده‌ ایمنی، دانشکده‌ای چندوجهی است که اغلب رشته‌های آکادمیک قدیم و جدید را در بر می‌گیرد و در همه‌ علومی که به‌‌نحوی به بحث ایمنی و قابلیت اطمینان ارتباط دارند، وارد می‌شود؛ به همین دلیل با تأسیس این دانشکده، ارتباطی چندگانه با وجوه مختلف علم و صنعت در داخل و خارج دانشگاه برقرار خواهد شد.
در ادامه‌ی این نشست خبری، دکتر احمد پیروزمند، دبیر علمی کنفرانس ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی قابلیت اطمینان و ایمنی، به بیان موضوعات و محورهای این کنفرانس پرداخت و موارد زیر را ازجمله حوزه‌های تحقیقاتی در این کنفرانس برشمرد: آنالیز ایمنی احتمالاتی (PSA)؛ آنالیز ایمنی با روش‌های قطعیتی (DSA)؛ آنالیز عدم قطعیت؛ ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ ارزیابی ریسک؛ ایمنی تابش؛ بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛ روش‌های ریاضی در قابلیت اطمینان و ایمنی؛ روش‌های شبیه سازی در آنالیز ایمنی و قابلیت اطمینان؛ فرهنگ ایمنی؛ قابلیت اطمینان بر پایه تعمیر و نگهداری (RCM)؛ قابلیت اطمینان سازه؛ قابلیت اطمینان سیستم؛ مدل سازی حوادث؛ مدل سازی فعالیت‌های نگهداری و کاربردها؛ مدیریت ریسک؛ FMEA/FMECA و HAZOP.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی