[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۶۶
  • دوره جدید

مصرف بهینه به فرهنگ بدل شود، روزنامه شیراز نوین

رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان فارس، نقش زنان در مصرف بهینه انرژی و آب را کلیدی ارزیابی و تأکید کرد که مصرف بهینه در همه حوزه‌ها خصوصاً آب و انرژی باید به یک فرهنگ تبدیل شود و بانوان در این زمینه بسیار تأثیرگذار هستند. به گزارش دریافتی شیرازنوین، احمدرضا خسروی در وبینار آموزشی مدیریت مصرف آب و برق و نقش خانواده که به شکل ملی و با حضور مدیران آب، غذا و انرژی و بانوان شاغل در دوایر اجرایی کشور برگزار شد، گفت: باید توجه داشت که ابزارهای فرهنگی و آموزشی بیش از توصیه‌های روزمره در مصرف بهینه انرژی تأثیرگذار است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه آموزش مصرف بهینه ویژه طبقه و قشر خاصی نیست و همه باید از آموزش مصرف بهینه استقبال کنند، خاطرنشان کرد: ما باید این پرسش را مطرح کنیم که آیا در خانواده خودمان مصرف بهینه انرژی رعایت می‌شود؛ هرکسی باید سهم خود را در مصرف بهینه بپذیرد و برای آموزش دیدن و آموزش دادن در این عرصه تلاش کند.
خسروی با بیان اینکه مصرف بهینه انرژی و آب هم جنبه عملی و اجرایی و هم جنبه روانی دارد، افزود: بسیاری از افراد در خانواده ممکن است بر اثر وسواس و اختلالات روانی دچار پرمصرفی آب و برق باشند که لازم است در این زمینه نهادهای مسئول به میدان بیایند و موضوع را کالبدشکافی کنند. وی تصریح کرد: وسواس در مصرف بی رویه نقش و سهم بسزایی در پرمصرفی برق و آب دارد و اگر بتوان آن را درمان یا کنترل کرد، قطعاً در رسیدن به مصرف بهینه تأثیرگذار است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: شناسایی زنان توانمند در تولید محصولات فناورانه، ایفای نقش زنان در مدیریت بهینه مصرف آب، برق و انرژی و توسعه فناوری، شناسایی چالش‌‌های پیش روی زنان در تولید صنعتی محصولات، بسترسازی برای تجاری‌سازی محصولات فناورانه و جذب مشارکت سرمایه‌گذاران و توان‌‌افزایی زنان در مدیریت دارایی‌‌های فکری از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار برنامه‌های آموزشی است که در این وبینار دنبال شد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی