[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۲۳
  • دوره جدید

تشکیل دفتر پژوهشی شهرداری به‌منظور همفکری در تهیه طرح‌های توسعه شهری موردتأکید است، روزنامه شیراز نوین

بی تردید برای رسیدن به شهری پایدار، استفاده از تمامی ظرفیت‌های طبیعی و انسانی موجود در سطح شهر امری ضروریست. از آنجایی که شهرها به عنوان یک مجموعه کلی، محل سکونت، فعالیت و تبادلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان هستند، و بر همین اساس دارای تنوع عرصه‌ها و موضوعات مختلفی همچون آموزشی، اوقات فراغت، فضاهای عمومی، بهداشت و... می‌باشند، لذا طرح‌های توسعه شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نحوه زندگی، رفتار و فعالیت شهروندان تأثیر دارد. عدم توجه به همفکری، نظارت و مشارکت مردم در تهیه طرح‌ها و اجرای پروژه‌های شهری، علاوه بر اینکه توسعه همه جانبه و پایدار شهر را غیرممکن می‌سازد، همواره مدیران شهری را به نقد و چالش کشیده است. حضور و مشارکت شهروندان در برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌های مربوط به شهر بارها توسط مدیران شهری از یک طرف و سازمان‌های مردم نهاد و شورایارها از طرف دیگر مطرح شده است؛ موضوعی که در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دلایل متعددی مانند عدم پذیرش مشارکت فعال، مستمر و دائمی شهروندان یا شورایارها (به عنوان رابط شهروندان و مدیران شهری) توسط مدیران شهری، عدم آموزش و آشنایی شهروندان یا شورایارها در رابطه با چگونگی مشارکت در تصمیم گیری‌های مربوط به اداره شهر، عدم تدوین دستورالعمل یا وضع قوانین و مقررات مروبط به مشارکت شهروندان، عدم وحدت و یگانگی بین سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دولتی در خصوص مشارکت شهروندان، نبود بستر مناسب برای مشارکت واقعی مردم یا شورایارها در اداره امور شهر و... را می‌توان اشاره نمود. در این خصوص به منظور تشویق شهروندان جهت مشارکت در امور شهر، راهکارهایی همچون تشکیل دفتر پژوهشی شهرداری به عنوانی بستری جهت حضور نخبگان و شورایارها به منظور نظارت، همفکری و مشارکت در تصمیم گیری و برنامه ریزی‌های مربوط به اداره شهر، اطلاع رسانی، اعتماد سازی و شفافیت در تهیه طرح‌ها توسعه شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط مدیران شهری، آموزش و فرهنگ سازی در سطح محلات و مدارس به شهروندان و کودکان در این مورد، توجه ویژه و توسعه زیرساخت‌های مربوط به هوشمندسازی شهری را می‌توان 
نام برد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی