[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۱۱
  • دوره جدید

نقل شیرین، روزنامه شیراز نوین

جوانمردی را در جنگ تاتار زخمی هولناک رسید‌. کسی گفت که فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی شاید دریغ نکند که معروف است او بخیلی بی مروّت است‌.
گر به‌جای نانش اندر سفره بودی آفتاب/ تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان
جوانمرد گفت‌: اگر بخواهم یا می‌دهد و یا نمی‌دهد و اگر بدهد منّت تا ثریّا خواهد گذاشت‌. باری‌، خواستن از او زهر کشنده است.
هرچه از دونان به منّت خواستی / بر تن افزودی و از جان کاستی
و حکیمان گفته اند: آب حیات گر بفروشند به آبروی، دانا نخرد که مُردن به علّت، به از زندگانی به ذلّت
اگر حنظل خوری از دست خوش روی/ به از شیرینی از دست ترشروی

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی