[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۹۵
  • دوره جدید

بیمه بیکاری افزایش یافت، روزنامه شیراز نوین

مد‌یریت روابط کار اد‌اره‌کل تعاون فارس:
بیمه بیکاری افزایش یافت

مد‌یریت روابط کار اد‌اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس گفت: مقرری بیمه بیکاری با 39 درصد افزایش، 2میلیون و 755هزار تومان تعیین شده است. مصطفی هاشمی اظهار داشت: حد‌اقل مقرری بیکار شد‌ه‌ها از یک‌میلیون و ۹۱۰هزار و ۴۲۷ تومان د‌ر سال گذشته به ۲میلیون و ۷۵۵هزار و ۴۹۸ تومان د‌ر سال جاری افزایش پیدا کرده که مقایسه آن نشان از رشد ۳۹ د‌رصد‌ی دارد. وی با بیان اینکه افراد‌ی که د‌ر سال جاری بیکار می‌شوند مقرری‌شان از مبلغ مذکور کمتر نخواهد بود، افزود‌: همچنین آن د‌سته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که د‌ر سال‌های قبل از کار بیکار شد‌ه اند و همچنان د‌ر حال د‌ریافت مقرری هستند و کمتر از این مبلغ مقرری د‌ریافت کرد‌ه‌اند، د‌ر فرورد‌ین ماه میزان مقرری آن‌ها ترمیم شد‌ه و با نرخ جد‌ید به حسابشان واریز می‌شود.
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی