[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۵
  • دوره جدید

اتفاق خوب، روزنامه شیراز نوین

فرزاد وثوقی- روزنامه‌نگار:

احوال توافق را که جویا شدیم، حواله آن را به بعد انتخابات ریاست‌جمهوری دادند. قبلاً هم حواله آن را به بعد انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا داده بودند و با روی‌کارآمدن ترامپ، کل معادلات سیاسی‌اقتصادی بر هم خورد. دوباره حواله توافق را به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دادند و با رفتن ترامپ و آمدن بایدن اتفاقی نیفتاد؛ همچنان که با انتخابات مجلس یازدهم ایران اتفاقی برای توافق نیفتاد. حالا انتخابات سیزدهم برگزار شد و با آمدوشد افراد چیزی تغییر نخواهد کرد. فشارها آن طور که در مناظرات تلویزیونی عنوان شد، داخلی است و انگار عده ای در حال گرفتن انتقام از کل ملت ایران هستند؛ چراکه تحریم‌ها تنها علیه ملت است و نه جریانی دیگر...

گرانی محصول تحریمی است که در داخل بر آن پافشاری می‌شود و در پی آن تنها ملت هستند که بار فشار‌ها را تحمل می‌کنند و این در حالی است که به دوش کشیدن این بار با گذشت زمان غیر قابل تحمل است. 
در سالیان گذشته دولت‌های مختلفی با سلایق مختلف و مجالس مختلفی با سلایق مختلف آمدند و رفتند اما تغییری در معیشت مردم اتفاق نیفتاده است. تورم به شدت در حال رشد است و دولت‌ها و مجلس‌ها هیچ کدام فکری به حال مهار تورم نکردند. روزگار همان روزگاری است که در دنیای کشمکش‌ها در مناظرات به زبان می‌آورند. عده‌ای از خواص گرد هم می‌آیند و آنچه عام نمی‌توانند به زبان بیاورند، به زبان می‌آورند. یکدیگر را مسئول نابسامانی‌ها می‌نامند و البته راهکاری ارائه نمی‌کنند. همه فساد ستیزند، در حالی که در رأس آن قرار دارند. حالا در شرایط دشواری قرار داریم؛ شرایطی که باور‌ها را هدف قرار داده است و باید به ترمیم آن پرداخت؛ چراکه ادامه وضع موجود به نوعی خواست مخالفان داخلی و خارجی ملت است. اینکه ما ملت را متهم به انتخاب غلط یا بی بصیرتی می‌کنیم، خود به خود یک عامل مهم و کاهنده مشارکت ملت است؛ چراکه شعار انتخاب غلط، به تردید‌ها دامن می‌زند. در هر صورت این دوره از انتخابات را پشت سر گذاشتیم؛ در حالی که کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد. تاکنون برنامه ای برای ترمیم شکست و شکاف اقتصادی ارائه نشده است و عدم ارائه برنامه، به معنای عمق دهی شکست‌ها و شکاف‌های اجتماعی است. به نظر می‌رسد دولت و مجلس باید از تجملات فاصله بگیرند و به صف فقر نزدیک‌تر شوند. شاید با درک مفاهیم فقر راهبردی برای خنثی سازی آن پیدا شود.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی