[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۲۱
  • دوره جدید

پیشنهاد تشکیل معاونت ارتباطات و روابط‌عمومی در دولت آینده، روزنامه شیراز نوین

حمید شکری خانقاه، مدرس روابط عمومی و نویسنده کتاب برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی، پیشنهاد تشکیل معاونت ارتباطات و روابط عمومی در دولت آینده را مطرح کرد. در این یادداشت آمده است: حال که رئیس جمهور منتخب در حال تشکیل کابینه و بهبود ساختار دولت هستند، با توجه به تجارب و تخصص ۲۶ساله ام در روابط عمومی دولتی، از ایشان درخواست می‌کنم شورای عالی اطلاع رسانی دولت را به علت ناکارآمدی در سامان دهی و سازمان دهی به نظام ارتباطات و روابط عمومی‌های کشور ملغی و «معاونت ارتباطات و روابط عمومی» دولت را در ریاست جمهوری ایجاد کنند. روابط عمومی به متخصص ارتباطی و حرفه ای نیاز دارد و متخصص به حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد نیازمند است. گام اول آن است که روابط عمومی‌ها خود را به سطح حرفه ای و تخصصی ارتقا دهند و از کلیشه گرایی و تمرکز بر اطلاع رسانی صرف و ارائه آمارهای بی خاصیت از دستاوردهای اغلب غیرواقعی و اغلب ساختگی پرهیز کنند و نظام شایستگی و مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه ای گرایی و متخصص محوری را در بدنه سازمانی خود ایجاد کنند. برای تعامل بیشتر دولت و مردم باید نظام ارتباطات و روابط عمومی یکپارچه کشور در تمام بدنه دولت و سایر قوا ایجاد شود. دولت‌ها در چند سال گذشته، همیشه منش اطلاع رسانی یک طرفه را در پیش گرفته اند و هرگز در اندیشه تعامل و ارتباط دوجانبه با مردم نبوده اند. به همین دلیل شکاف بین مردم و دولت ایجاد شده و هر روز بر دامنه آن نیز افزوده شده است. جامعه روابط عمومی از منتخب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مقام عالی دولت انتظار دارد برای حل این مشکل جدی و جبران خلأ رابطه ملت و دولت، معاونت ارتباطات و روابط عمومی را در ساختار جدید ریاست جمهوری تشکیل دهید. تشکیل معاونت ارتباطات و روابط عمومی در ساختار ریاست جمهوری اسلامی می‌تواند نقش متولی کارآمد و مؤثری برای مدیریت نظام ارتباطات و روابط عمومی یکپارچه کشور ایفا کند و به جای اطلاع رسانی یک طرفه در سال‌های گذشته از طرف دولت به مردم، مدیریت هوشمندانه روابط عمومی مردم- دولت و دولت- مردم را بر عهده بگیرد. انتظار می‌رود با توجه به خدشه ای که در طی این سال‌ها به رابطه دولت و مردم وارد شده است، با این پیشنهاد موافقت شود. بدیهی است در صورت موافقت جناب آقای رئیس جمهور، جامعه روابط عمومی و متخصصان ارتباطات برای تحول و نظام مندی روابط عمومی و ایجاد نظام ارتباطات یکپارچه کشور، برای عملیانی شدن این پیشنهاد آماده هرگونه همکاری خواهند بود. برای ایجاد و موفقیت نظام ارتباطات یکپارچه کشور به این نکته توجه کنیم که روابط عمومی‌ها به متخصصان ارتباطی (و نه سیاستمداران غیر ارتباطی) نیازمندند و متخصصان روابط عمومی نیز به حمایت و پشتیبانی مسئولانه و مجدانه مدیران ارشد وابسته اند.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی