[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۹۴
  • دوره جدید

بـدرقـه امیــد، روزنامه شیراز نوین

 سعیدرضا امیرآبادی- گروه گزارش
amirabadi_shznvn@yahoo.com

اشاره: 
مأموریت پنجمین شورای اسلامی شهر شیراز به پایان رسید. چهار سال پیش لیست موسوم به امید، سکان هدایت پارلمان شهری در بین الحرمین را در دست گرفت و فراز و فرودهای بی شماری را تجربه کرد. حال با پایان یافتن مأموریت لیست امید در شورا، کارشناسان و جامع‌شناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با نگاهی مستقل به ارزیابی عملکرد آنها بپردازند. چیزی که بیش از همه در کارنامه آنها مشهود است، به تقویت سرانه نشاط و ایجاد زیرساخت‌هایی برای شادابی جامعه بازمی‌گردد؛ هرچند که برخی از اعضای این گروه بر خلاف پیش‌بینی‌ها چندان یکدل و یک زبان نبودند و در بزنگاه‌هایی به تخریب یکدیگر، بدون عاقبت اندیشی و مردم مداری پرداختند. در ادامه سخنرانی رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در آخرین جلسه پارلمان شهری را می‌خوانیم که گزارش عملکرد ۴ساله این شورا را به صورت اجمالی ارائه کرد.
 بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های شیراز
 «سید عبدالرزاق موسوی» گفت: چهار سال پیش، این شورا فعالیت خود را برای مدیریت شهر با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت موجود و ایجاد راهبرد و مسیر مشترک، شروع کرد تا رویکردها و راهبردهای خود را معین و تصویب کند و بر اساس برنامه حرکت نماید. وی با بیان اینکه این کار به سرعت و در همان دوماهه اول انجام شد، افزود: البته در ادامه راه و در سال سوم و بر اساس ارزیابی‌ها و تجربه به دست آمده، اصلاحاتی را در آنها انجام دادیم. چشم‌انداز بیست ساله شهر به تصویب رسید. برنامه پنج‌ساله سوم شیراز با پیش بینی اهداف کمی تصویب شد و بر اساس آن شهرداری مکلف شد لوایح بودجه سالیانه را تهیه کند و به تصویب شورا برساند. رئیس شورای پنجم شهر شیراز با بیان اینکه رویکرد شورا با استقبال عمومی و واکنش مثبت نخبگان تأیید شد، ادامه داد: مصوبات مهمی همچون طرح‌های تعارض منافع و شفافیت که آخرین آن الزام شهرداری به بارگذاری آرای صادر شده از کمیسیون ماده صد در سامانه شفافیت بود، راه اندازی سامانه شفافیت و سامانه مدیریت اطلاعات پروژه، سند راهبردی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اداری و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به ماده 80 قانون شوراها که جمع این مصوبات به حدود هفتاد مصوبه می‌رسد، با هدف اصلاح ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی در شورا و شهرداری برای تحقق رویکردها به تصویب رسید. موسوی با اشاره به اینکه زمینه سازی برای مشارکت نخبگان و شهروندان در مسائل شهر و مدیریت شهری محور اصلی رویکرد ماست، خاطرنشان کرد: محوریت انسان در محتوا و حکمرانی خوب در روش دقیقاً همان چیزی بود که زمینه مشارکت شهروندان را از طریق ایجاد زمینه نظارت همگانی و پاسخ‌گو کردن شهرداری و شورا محقق می‌ساخت.
 وفاداری به فلسفه وجودی شوراها
موسوی اظهار داشت: ما در عمل وفاداری خویش را به اهداف و فلسفه وجودی شوراها نشان دادیم. ما در تحقق فلسفه وجودی شوراها آن گونه که قانون اساسی می‌گوید و رهبران نظام بیان کرده بودند، یعنی جلب مشارکت مردمی و افزایش اعتماد عمومی حرکت کرده و موفق شدیم. رئیس شورای شهر شیراز عنوان کرد: افزایش فضاهای تعامل عمومی و اجتماعی، پیاده‌راه‌ها، فضاهای فرهنگی و ورزشی و آن هم با رعایت عدالت اجتماعی در گوشه و کنار شهر و به ویژه در محدوده شهر، اعم از غرب، شرق، جنوب و شمال تحقق شعار شورا را نشان می‌دهد. به گفته موسوی، ما و شهروندان فهیم شیرازی موفق شدیم در جهت تحقق این رویکردها گام‌های عملی بزرگی برداریم. اگرچه با نامهربانی‌هایی هم -و البته نه از سوی مردم- روبه‌رو شدیم. به تأکید رئیس شورای شهر شیراز در ۲ سال پایانی مصوبات این پارلمان محلی در حوزه کمک‌های مالی به بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، دانش آموزان بی سرپرست دختر، مبارزه با کرونا و اعتیاد، به خوبی توجه به عدالت اجتماعی و رویکرد فرهنگی، اجتماعی بدون تبعیض شورا را نشان داد. موسوی از به حداقل رسانیدن جلسات غیرعلنی که در سال‌های آخر برای ارتباط با مردم و شفاف‌سازی رأی‌گیری در صحن، پخش کامل مذاکرات صحن شورا، ارائه گزارش منظم عملکرد شورا در سایت اطلاع‌رسانی شورا، ایجاد و تقویت سامانه شفافیت، در جهت تحقق رویکرد ارتباط شورا با مردم سخن گفت. همچنین تقویت و حمایت یاوران شورا و بازنگری در روابط یاوران به عنوان معتمدان محلات با شورا و در تصمیم‌گیری برای محلات و‌ پاسخ‌گو بودن مدیران شهرداری، مستندسازی مصوبات و اقدامات شورا و ارزیابی عملکرد شهرداری، تنقیح مصوبات شوراها از آغاز فعالیت تاکنون، تدوین مجموعه مصوبات ساختارساز شورا، مستندسازی وبینارها و نشست‌های علمی مرکز پژوهش‌ها، تحلیل مصوبات شوراها از آغاز تاکنون بر اساس شرح وظایف شورا و دسته بندی در پنج گروه عمرانی، کالبدی، فرهنگی و اجتماعی، مالی و اقتصادی، سلامت و محیط زیست و مدیریت و بهبود روش‌ها و مقایسه عملکرد پنج دوره و ارزیابی آن از جمله اقدامات شورا بوده است. 
 بودجه‌ای که پاسخ‌گو نیست
به باور موسوی، شورا در تصویب مصوبات در جهت تحقق رویکردها، بالای هشتاد درصد موفق بوده است، اما در اجرا میزان موفقیت ما کمتر بود؛ چراکه اجرای این مصوبات در شهرداری مستلزم اراده شهردار و مدیران شهرداری و در واقع پذیرش این رویکردها از روی باور و نه اجبار و صرفاً الزام قانونی است. وی خاطرنشان کرد: در اجرای مصوبات، به دلیل عدم وجود درک و فهم مشترک در مواردی و دانش و تجربه متفاوت، اجرای مصوبات و پروژه‌ها در بخش‌های مختلف، متفاوت شد؛ ارزیابی‌ها به خوبی این را نشان می‌دهد. به گفته رئیس شورای شهر شیراز، بودجه شورای شهر پاسخ گوی انجام این مأموریت نیست. به علاوه شورا نیازمند وجود مدیران و کارشناسانی است که مستقل از شهرداری باشند. مانع اصلی عدم اجرای مطلوب برخی مصوبات پایین بودن بهره وری در شهرداری و حتی شورای شهر، نیروی انسانی به ویژه نیروی متخصص و مدیران شایسته است. به‌کارگیری سلیقه‌ای و بدون رعایت ضوابط علمی و تخصصی نیروی انسانی در شهرداری مشکل اصلی و علت پایین بودن سطح بهره وری است.وی گریزی هم به دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعم از عادی و ایثارگران زد و گفت: این دستورالعمل با هیچ‌گونه ضابطه علمی و تخصصی و انتخاب شایسته مطابقت ندارد. تا زمانی که مقررات استخدامی شهرداری به تصویب مجلس نرسد و هرگونه به‌‎کارگیری نیرو بر اساس قانون و ضوابط علمی و تخصصی نباشد، این مانع اساسی برطرف نخواهد شد. به باور موسوی، تا زمانی که وضعیت جذب نیروی انسانی در شهرداری اصلاح نشود، امکان گزینش مدیران شایسته نیز فراهم نیست. با این شیوه امکان مدیریت سازمان بزرگی به نام شهرداری و افزایش بهره وری 
وجود ندارد. 
 کمترین جلسات غیرعلنی
رئیس پنجمین پارلمان شهری عنوان کرد: در طول این چهار سال ما 183 جلسه علنی و 10 جلسه غیرعلنی برگزار کردیم. در دوره چهارم، 137 جلسه علنی و 82 جلسه غیرعلنی برگزار شده است. میزان حضور اعضای شورا در جلسات صحن از 390 ساعت تا 520 ساعت متفاوت بوده است که محصول جلسات شورا تعداد 870 مصوبه بود که حدود 70 مصوبه ما در حوزه اصلاح ساختار شورا و شهرداری و نحوه تصمیم گیری و نظارت بود که در مجموعه ای به صورت یک مجلد گرد آوری و رونمایی شده است. وی درباره عملکرد کمیسیون‌ها و اینکه شورا فعالیت خودش را با هشت کمیسیون و یک کمیته با عنوان کمیته رسیدگی به شکایات شروع کرد، گفت: در ادامه راه کمیته رسیدگی به شکایات منحل شد که اقدام درستی بود و وظایف آن بر عهده ناظران مناطق قرار گرفت و کمیسیون حقوق شهروندی ایجاد شد. این کمیسیون نیز به دلیل هم پوشانی وظایف با سایر کمیسیون‌ها منحل شد و کمیسیون هوشمندسازی که از کمیسیون‌های فعال شورا بود، ایجاد شد. موسوی تصریح کرد: ساعات حضور اعضای شورا در کمیسیون‌ها، هیئت رئیسه و پیگیری امور شورا برابر صورت‌جلسات موجود و اعلام اعضای شورا، از 3300 ساعت تا 8233 ساعت متفاوت است و در موضوع اجرای تکالیف از جمع بیست امتیاز دو معاونت بالاتر از 18 و پنج معاونت از 15 تا 18، در موضوع اجرای مصوبات، از جمع چهل امتیاز، یک معاونت بالاتر از 20، سه معاونت بین 15 تا 18 و یک معاونت 12 و یکی 8 امتیاز را کسب نموده است. در موضوع میزان حضور و مشارکت معاونت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی، ارزیابی کمیسیون‌ها از حضور همه معاونت‌ها بالاتر از 35 امتیاز از 40 امتیاز بوده است. موسوی که معمولاً در تمام نطق‌های خود بر عدالت و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد تأکید می‌کرد، در آخرین نطق با تأکید بر این مواضع خود گفت: برخوردهای گزینشی با این سه پدیده با فرض مشکل ما را دوچندان می‌کند. همه مسئولان و مدیران در هر سطحی باید اراده کنند که با این سه پدیده به دور از شعار مبارزه کنند و در ترویج قانون‌گرایی و اخلاق مداری، پیش‌گام باشند. اگر می‌گوییم فلان کار و فلان اقدام بد است، برای همه ما بد است.
 تقدیر از مدیریت کلان‌شهر
آخرین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم با سه دستور کار، رونمایی و معرفی سه کتاب و تقدیر از شهردار برگزار شد. در نخستین دستور کار یکصد‌و‌نود‌و‌سومین جلسه علنی صحن شورا، ایراد فرمانداری شیراز به مصوبه‌ای با موضوع اخذ مجوز واگذاری سرقفلی غرفه‌های طرح توسعه میدان اول میوه‌و‌تره‌بار از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی بر اساس قیمت پایه هیئت كارشناسان رسمی دادگستری، مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد موضوع به‌منظور بررسی مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا ارسال شود. در نامه‌ای دیگر از سوی فرمانداری شیراز به مصوبه «سرمایه گذاری ۳۰میلیارد ریالی برای ساخت فیلم سینمایی ٢٨٨٨ به كارگردانی و تهیه كنندگی كیوان علی محمدی» ایراد وارد شد که با اصرار اعضای شورا بر اجرای آن، بار دیگر به تصویب رسید. همچنین شوراییان درباره نامه فرمانداری شیراز با موضوع اصلاح مصوبه‌ای با موضوع «قدرالسهم سرانه خدمات عمومی موضوع ماده ١٠١ اصلاحی قانون شهرداری» تصمیم‌گیری کردند و بر اساس آن، مصوبه یادشده برای بررسی مجدد به کمیسیون‌های شهرسازی و معماری به عنوان کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده و برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک با عنوان فرعی رسیدگی‌کننده ارسال شد. 
 ارائه شناسنامه برای ماندگارشدن
گفتنی است در این جلسه از شورا، کتاب «شناسنامه و گزارش عملکرد شورای اسلامی شهر شیراز در دوره پنجم» معرفی شد که در آن موضوعاتی همچون معرفی اعضا و مسئولیت‌های آنان، رویکردها و سیاست‌های شورای پنجم، عملکرد کمیسیون‌های ده‌گانه، عملکرد ادارات، مراکز و کمیته‌های زیرمجموعه، گزارش‌های آماری از تعداد جلسات، مصوبات و میزان مشارکت اعضا در جلسات، اهم مصوبات و اقدامات برجسته، تکالیف بودجه و پروژه‌های شاخص (به تفکیک سال) به چشم می‌خورد. در این کتاب، همچنین گزارشی مقایسه‌ای از عملکرد سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ بر اساس ۶۹ شاخص مدیریت شهری به نخبگان، مدیران شهری، اعضای شورای آینده و همه شهروندانی تقدیم شد که چهار سال پیش، با رأی خود شورای پنجم و مسیری تازه را انتخاب کردند و همچنان دل در گرو شیراز و مردم و فرهنگ و تمدن این شهر دارند. دیگر کتابی که در این جلسه رونمایی شد، «مجموعه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و طرح‌های جامع شورای اسلامی شهر شیراز» نام دارد که بر اساس مقدمه این کتاب، شورای اسلامی شهر شیراز وظیفه داشت در راستای وظایف خود برای تصویب آیین‌نامه‌ها، مصوبات متعددی را اجرا کند؛ اما در این میانه عدم یکپارچگی و پراکندگی آنها، جست‌و‌جو را با مشکل روبه‌رو کرده بود؛ از همین رو، شورا بر آن شد با گردآوری و تدوین آنها در یک مجلد، رجوع و استفاده از اینگونه مقررات را برای استفاده شورا و شهرداری و شهروندان تسهیل بخشد. افزون بر این، کتاب «مجموعه مصوبات عام‌الشمول شورای اسلامی شهر شیراز» نیز در این نشست معرفی شد؛ بر اسا‌س آنچه در مقدمه این کتاب آمده است، شورای اسلامی شهر شیراز از بدو تأسیس در سال ۱۳۷۸ در چهارچوب وظایف خود مصوبات فراوانی داشته که بنا به مقتضیات زمان و نیازهای روزآمد شهری، برخی را لغو یا اصلاح کرده است؛ در این میان، بعضی مصوبات به‌طور صریح لغو نشده بود و اجرا و نظارت را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت. از همین رو شورای پنجم تصمیم گرفت که مصوبات خود را تنقیح کند تا با پالایش آنها، مواردی را که قابل اجرا هستند، برای بهره‌مندی نهاد‌ها، دانشگاهیان و شهروندان تنظیم کند. در پایان این جلسه از صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، از مهندس حیدر اسکندرپور، شهردار کلان‌شهر شیراز و منتخب شورای پنجم به پاس چهار سال خدمت قدردانی شد.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی