[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۴۸
  • دوره جدید

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، روزنامه شیراز نوین

 فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای
شرکت عمران شهر جدید صدرا در نظر دارد عملیات احداث مسیر دسترسی به برخی از سایت‌های مسکن مهر به شماره 200961041000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه تاریخ 96/2/23 می‌باشد. 
 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10 تاریخ 96/3/8                                                                   زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 11 تاریخ 96/3/8
کلیه اصلاحیه‌ها و اطلاعیه‌های احتمالی از طریق همین سامانه اطلاع رسانی خواهد شد.                   70 % از کارکرد پیمانکار در قالب تهاتر با املاک متعلق به شرکت پرداخت خواهد شد. 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های 
الف: آدرس شیراز- شهر جدید صدرا- بلوار دانش- خیابان دنا- شرکت عمران شهر جدید صدرا 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس -27313131 دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768 (پیش شماره 021)

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی