[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۷
  • دوره جدید

میزان فروش معادن اعلام شد ، روزنامه شیراز نوین

بررسی آمار فروش شرکت‌های بزرگ معدنی نشان می‌دهد که تولیدکنندگان بزرگ معدنی کشور همچون شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (۲۳۲ درصد)، فولاد مبارکه (۱۴۷ درصد)، سنگ‌آهن گوهرزمین (۱۴۶ درصد)، ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی صنایع مس ایران (هریک ۱۱۹ درصد) در پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش فروش داشته‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش عملکرد فروش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با (نماد کچاد)، در مردادماه امسال با عبور تولید کنسانتره آهن از مرز چهارمیلیون تن، برابر ۴۰میلیون و ۶۲۱هزار و ۱۴۸ ریال بوده و از میزان، سهم فروش در بازار داخلی ۳۲میلیون و ۹۳۵هزار و ۱۰۰ ریال و در بازار صادراتی نیز برابر با هفت‌میلیون و ۶۸۶هزار و ۴۸ ریال بوده است. بیشترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی کنسانتره آهن (خشک) و در بازارهای صادراتی فولاد بوده است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای سال مالی جاری تا انتهای مردادماه فروشی برابر ۱۷۰میلیون و ۱۲۳هزار و ۴۵۲ ریال داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۳۲ درصدی داشته است. طی پنج‌ماهه سال ۱۳۹۹ فروش ۵۱میلیون و ۱۵۸هزار و ۷۸۸ ریالی ثبت شده است. از میزان فروش طی پنج‌ماهه ابتدایی امسال ۱۴۸میلیون و ۵۶۷هزار و ۲۰۲ ریال سهم بازارهای داخلی و ۲۱میلیون و ۵۵۶هزار و ۲۰۲ ریال نیز از بازار صادراتی به دست آمده است. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در این مدت (پنج‌ماهه امسال) چهارمیلیون و ۶۸۲هزار و ۵۳۳ تن کنسانتره آهن (خشک)، یک‌میلیون و ۳۴۵هزار و ۳۷۲ تن گندله، ۳۹۲هزار و ۴۵۸ تن فولاد ‌و ۶۹۵هزار و ۴۵۲ تن آهن اسفنجی تولید کرده است. طبق اعلام شرکت فولاد مبارکه (با نماد فولاد)، این شرکت در مردادماه امسال ۸۹میلیون و ۴۰۲هزار و ۶۲۲ ریال فروش محصول داشته که ۲۳۶هزار تن برابر ۴۶میلیون و ۴۰۲هزار و ۹۴۹ ریال محصولات گرم فروخته شده است. پس از محصولات گرم، محصولات سرد بیشترین میزان فروش را داشته است. شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی امسال تا انتهای مردادماه فروشی برابر با ۵۴میلیون و ۲۶۸هزار و ۵۸۴ ریال داشته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که برابر ۲۱۸میلیون ‌و ۴۴۳هزار و ۱۰۹ ریال بوده است، رشد ۱۴۷ درصدی فروش را ثبت کرده است. فولاد مبارکه در پنج‌ماهه نخست امسال به ترتیب یک‌میلیون و ۶۰۱هزار تن محصولات گرم، ۶۱۳هزار تن محصولات سرد، ۱۲۹هزار تن محصولات پوشش دار و ۶۹۲هزار تن سایر محصولات تولید کرده است. پس از فولاد مبارکه، شرکت سنگ‌آهن گهرزمین (با نماد کگهر) نیز در میزان فروش خود در پنج‌ماهه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته ۱۴۶ درصد رشد داشته است. میزان فروش شرکت سنگ‌آهن گهرزمین در مردادماه امسال معادل ۱۲میلیون و ۶۸۴هزار و ۶۷۰ با ۱۲٠ ریال بوده است که سهم بازار داخلی از رقم حاصل شده برابر ١٠میلیون و ٤٦٢هزار و ٩٨٢ ریال و سهم بازار صادراتی نیز دومیلیون و ٢٢١هزار و ٦٨٨ ریال بوده است. بیشترین محصول به فروش رسیده در بازار داخلی از لحاظ ارزش کلوخه سنگ‌آهن و در بازار صادراتی نیز کنسانتره سنگ‌آهن بوده است. در مجموع پنج‌ماهه ابتدایی سال جاری، شرکت سنگ‌آهن گهرزمین فروشی برابر با ۱۲۷میلیون و ۴۹۰هزار و ۶۲۲ ریال داشته است که در مقایسه با میزان فروش ثبت شده در مدت زمان مشابه سال ۱۳۹۹ که برابر ۵۱میلیون ‌و ۷۴۴هزار و ۸۵۳ ریال بوده است، با رشد ۱۴۶ درصدی فروش همراه شده است. این شرکت در مجموع پنج‌ماهه امسال ۱۰میلیون و ۳۴۷هزار و ۷۷۷ تن کلوخه سنگ‌آهن، سه‌میلیون و ۵۴هزار و ۸۰۶ تن کنسانتره سنگ‌آهن و چهارمیلیون و ۵۳۴هزار و ۸۲۹ تن سنگ‌آهن دانه بندی شده و یک‌میلیون و ۶۵۶هزار و ۳۴۴ تن گندله تولید کرده است. طبق آمار ارائه شده توسط شرکت ذوب‌آهن اصفهان، این شرکت (با نماد ذوب) طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ با فروش ۱۳۹میلیون و ۹۱۲هزار و ۸۹۸ ریال فروش رشد ۱۱۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته با میزان فروش ۵۹میلیون و ۸۰۰هزار و ۶۷۲ ریال رقم زده است. فروش پنج‌ماهه این شرکت در بازارهای داخلی معادل ۶۷میلیون و ۴۸۹هزار و ۷۲ ریال و برای بازارهای صادراتی برابر ۶۳میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۲۶ ریال بوده است. میزان فروش شرکت ذوب‌آهن اصفهان در مردادماه امسال برابر ۲۸میلیون و ۷۱۸هزار و ۹۲۸ ریال بوده که از این میزان، سهم فروش در بازار داخلی برابر با ۱۶میلیون و ۳۲۴ هزار ‌و ۵۴۲ ریال و سهم بازار صادراتی نیز معادل ۱۲میلیون و ۳۹۴هزار و ۳۸۶ ریال شده است. بیشترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی تیرآهن و در بازار صادراتی شمش کالایی بوده است. ذوب‌آهن اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۲۵۶هزار و ۶۳۳ تن تیرآهن، ۱۲۵هزار و ۹۱۲ تن میلگرد، ۱۹هزار و ۸۳۰ تن کلاف، ۲۰هزار و ۲۰۷ تن شمش کالایی، ۲۲هزار و ۶۵۶ تن ریل و ۲۳۵۱ تن سایر محصولات (نبشی، ناودانی و...) تولید کرده است.  همچنین بر اساس گزارش عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران (با نماد فملی) فروش این شرکت در پنج ماهه ابتدایی امسال با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ همراه شده است. از ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ تا انتهای مردادماه فروش ۲۶۱میلیون و ۹۵۵ تنی ثبت شده است که نسبت به فروشی برابر با ۱۱۹میلیون و ۹۴هزار و ۹۶ تن در پنج ماهه سال گذشته، همانطور که اشاره شد رشد ۱۱۹ درصدی را ثبت کرده است.  از این میزان فروش در مدت مذکور سال جاری، ۱۱۴میلیون و ۵۱۹هزار و ۷۵۷ ریال در بازار داخلی و ۱۱۴میلیون و ۴۸۹هزار و ۷۹۸ ریال در بازار صادراتی عرضه شده است. همچنین میزان فروش شرکت ملی مس ایران در مردادماه امسال برابر با ۴۸میلیون و ۳۸۱هزار و ۴۸۶ ریال بوده است که از این میزان، سهم بازار داخلی ۲۵میلیون و ۵۱۲هزار و ۴۰۹ ریال و سهم بازار صادراتی نیز از فروش محصولات معادل ۲۲میلیون و ۸۶۹هزار و ۷۷ بوده است. بیشترین محصول فروخته شده در بازار داخلی و صادراتی کاتد مس بوده است. در نهایت قابل ذکر است که در پنج‌ماهه امسال در مجموع ۶۵هزار و ۴۰۵ تن کاتد توسط این شرکت تولید شده است. 

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی