[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۹۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (۱۶۹-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

وبت اول: 1396/02/26 روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم: 1396/02/28 روزنامه شیرازنوین
شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به خرید 20000 عدد مخزن کارتن پلاست درب دار جمعاً با برآورد اولیه 1/736/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید؛ لذا از کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان فعال در این زمینه دعوت به عمل می‌آید، به منظور دریافت اسناد مناقصه پس از نشر آگهی به امور قراردادهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز واقع در بلوار استقلال (زرهی سابق) نبش خیابان بعثت طبقه دوم مراجعه و پس ازتکمیل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1396/03/07 در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند. ضمناً سایر جزئیات در اسناد مناقصه توضیح داده شده است «متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن‌های 40 - 36489236 داخلی 251 تماس حاصل فرمایند.» 
1. ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 86/800/000 ریال و یا واریز نقدی به حساب جاری شماره 100786663103 نزد بانک شهر شعبه کریمخان زند شیراز به نام سپرده امانی شهرداری شیراز نزد سازمان مدیریت پسماند.
2. سپرده نفرات اول و دوم در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
3. شهرداری در رد یک یا کلیه پیشنهادات مجاز می‌باشد.
4. هزینه نشر آگهی و سایر هزینه‌های متعلقه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
5. پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. پیشنهادات واصله در روز سه شنبه مورخ 96/03/09 در سالن اجتماعات حوزه معاونت حقوقی شهرداری شیراز، واقع در بلوار خلدبرین باز و خوانده می‌شود.


اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی