[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۵
  • دوره جدید

آگهی مزایده (۲۲۵-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول: ۹۶/۰۳/۱۳ روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم: ۹۶/۰۳/۱۶ روزنامه شیرازنوین 
شهرداری منطقه یازده شیراز در نظر دارد محل‌های زیر را برای مدت یکسال از تاریخ انعقاد قرارداد بدون اخذ سرقفلی به شرح زیر از طریق حراج حضوری واگذار نماید. 
o مدت اجاره: یکسال شمسی 
o ارائه سپرده ی شرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی نقدی بحساب سپرده 700809826236 بانک شهر اقدام نمایند. 
o در صورتی که برنده مزایده ظرف مدت 7 روز کاری نسبت به انعقاد قرارداد اقدام ننماید سپرده آن ضبط خواهد شد. 
o سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به حراج حضوری در اسناد مزایده مندرج است . 
o زمان حراج روز دوشنبه ساعت 10 صبح مورخ 96/3/29 به نشانی بلوار مدرس جنب پل غدیر شهرداری منطقه یازده برگزار می‌گردد. 
o ارائه تایید کد پستی هنگام شرکت در مزایده از دفتر پیشخوان الزامی است. 
o تعیین قیمت برنده براساس نظر اعضا کمیسیون تعیین می‌گردد. 
o بدیهی است هزینه آگهی بعهده برنده مزایده خواهد بود و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می‌باشد. 
o اجاره محل غرفه فوق در پارک نماز مشخص می‌باشد. لطفاً از محل‌های مورد نظر بازدید فرمایید. 
o در صورت هرگونه سوال و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 37259918 تماس حاصل فرمایید. 


اداره کل ارتباطات و بین الملل شهرداری شیراز 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی