[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۹۰
  • دوره جدید

اعمال مشوق‌های جدید مالیاتی برای واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس، روزنامه شیراز نوین

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان خبر داد. به گزارش شیرازنوین به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مهندس شاهپور قنبری افزود: اعمال این معافیت‌ها بر اساس ماده 132قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 31قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان امور مالیاتی لازم الاجرا است.
وی افزود: بر اساس قانون، به منظور تشویق متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک‌های صنعتی، سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در بخش تولید و صنعت که دارای مجوز سرمایه گذاری از مراجع قانونی باشند درصورت دریافت پروانه بهره برداری، از تاریخ اول فروردین 1395مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس افزود: این معافیت‌ها در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مناطق کمتر توسعه یافته استان در دوره زمانی 13ساله اعمال می‌شود و مالیات سال‌های بعد از دوره 13ساله معافیت مالیاتی نیز تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه شده و پس از آن با نرخ‌های مقرر شده در ماده 105قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و دریافت می‌شود. قنبری همچنین از اعمال معافیت مالیاتی 7ساله برای صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مناطق توسعه یافته خبر داد وگفت: 50درصد از نرخ محاسبه مالیات برای واحد‌های مستقر در این مناطق پس از دوره 7ساله معافیت نیز چنانچه جمع درآمد مشمول مالیات به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه شده و 50درصد باقیمانده نیز با نرخ‌های مقررشده در ماده 105قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و دریافت می‌شود و پس از آن 100درصد مالیات تعلق یافته بر اساس نرخ‌های مقرر شده در ماده 105محاسبه و دریافت خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای طرح‌های صنعتی و تولیدی که با مشارکت سرمایه گذار خارجی ایجاد شده باشند نیز تصریح کرد: در این زمینه چنانچه این طرح‌ها با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی به میزان 10درصد به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده مشوق مالیاتی تعلق می‌گیردکه حداکثر مشوق‌ها در این زمینه 50درصد خواهد بود. مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس اضافه کرد: این مشوق‌های مالیاتی به مودیانی تعلق میگیرد که پروانه بهرداری آن‌ها از اول فروردین 1395به بعد صادر شده باشد و این مودیان می‌بایست اظهارنامه مالیاتی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، دفاتر قانونی واسناد و مدارک حسابداری خود را در موعد مقرر قانونی به سازمان امورمالیاتی تسلیم نمایند. قنبری تاکید کرد: مودی مالیاتی باید درآمد‌های خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی ابراز کند چون مالیات با نرخ صفر فقط شامل درآمد ابرازی، بجز در آمد‌های کتمان می‌شود. وی افزود:  اعمال این مشوق‌های مالیاتی گامی موثر در زمینه حمایت از سرمایه گذاران و تشویق و ترغیب بیشتر برای ایجاد فعالیت‌های تولیدی و ایجاد اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خواهد بود.

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی