[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۳
  • دوره جدید

امپریالیسم Imperidlism ، روزنامه شیراز نوین

در لغت از ریشه امپراطوری مشتق شده است؛ یعنی تشکیل دادن امپراطوری و در معنی وسیع، هر نوع گسترش، توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را در بر می‌گیرد. این نوع امپریالیسم در طول تاریخ همیشه وجود داشته است مانند امپراطوری‌های ایران، رم، عثمانی و. . . در اصطلاح، امپریالیسم یک مفهوم جدیدتر را نیز شامل می‌شود و آن گسترش گرایی کشورهای پیشرفته اروپایی در بقیه جهان در 500 سال اخیر است. این نوع گسترش و توسعه، از نزدیک به زایش و بلوغ سرمایه داری نسبت داده شده است. به این معنی که تطور سرمایه داری و تحولات تکنولوژیک و نیازهای ناشی از پویایی و ضرورت درونی این شیوه تولید (نیاز به انباشت)، گسترش ارضی و سلطه به سرزمین‌های دیگر را باعث شده است. نکته قابل توجه این که شیوه‌های امپریالیسم بر حسب نیازهای مراحل مختلف تطور جامعه سرمایه داری، متفاوت هست، از این روست که حتی پس از پایان استعمار کلاسیک و کسب استقلال ملت‌ها و سرزمین‌های دیگر، باز امپریالیسم که جوهر آن بهره کشی و استثمار ملت‌ها و سرزمین‌های دیگر است، از راه حفظ وابستگی‌های اقتصادی و مالی ادامه یافته است. در سیستم جهانی سرمایه داری یک تقسیم کار بین المللی وجود دارد که نتیجه آن تداوم وابستگی مناطق حاشیه و تجمع مازاد (یا انباشت سرمایه) در کشورهای غربی مدیون گسترش آنها در سرزمین‌های دیگر بوده است تا از طریق یک مازاد فزاینده در کشور مادر، ثروت و قدرت خود را به زیان کشورهای تحت سلطه افزایش دهند. 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی