[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۸۳۱
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی شماره ۳۴/۹۶ ، روزنامه شیراز نوین

آگهی مناقصه عمومی شماره 34 /96
(یک‌مرحله‌ای)  نوبت اول  مجوز شماره 1201. 1396
 

مناقصه‌گزار: شرکت گاز استان فارس 
موضوع مناقصه: گازرسانی 
1-  شرح مختصر کار و محل اجرای پروژه: اجرای 16872 متر شبکه فلزی و پلی اتیلن تا قطر "6 و 200 میلی متر و با فشار 250 و 60 PSI ، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار TBS با ظرفیت 2500  m3/ hr  همراه با عملیات ساختمانی مربوطه و خرید، ساخت، نصب و راه‌اندازی یک عدد صاعقه‌گیر به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت توام PC در روستاهای تنگ براق و نورآباد از توابع اقلید (فهرست بهایی)
2-  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
مبلغ تضمین حداقل به مبلغ 1/010/000/000ریال می‌باشد که باید توسط پیشنهاددهنده به یکی از صورت‌های ذیل اقدام گردد.
الف) ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه‌های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد. 
ب) واریز وجه نقد به حساب شماره 7846330058 بانک تجارت شعبه استقلال کد 7840 به نام شرکت گاز استان فارس
ج) سایر ضمانتنامه‌های موضوع بندهای (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ ت 50659 ه، مورخ 94/9/22 مصوب هیات وزیران 
3- زمان فروش اسناد مناقصه و ارزیابی: از تاریخ 96/03/22 لغایت: 96/03/24 (از ساعت 8 صبح لغایت 16 ایام اداری بجز چهارشنبه‌ها تا ساعت 15)
4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
توجه: طبق بند 17 - 4 بخشنامه راهنمای مناقصه بشماره 95579 / 101 مورخ 26 /5 /1384 مناقصه گران می‌توانند بر حسب مورد و صرفاً یک بار نسبت به تسلیم اصلاحیه / جایگزین پیشنهادات خود شامل اصلاحیه / جایگزین پاکت الف (ضمانتنامه شرکت در مناقصه)، و یا اصلاحیه /جایگزین پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک فنی در مناقصات یک مرحله ای )، و یا اصلاحیه / جایگزین پاکت ج (پیشنهاد قیمت) "با قید عبارت اصلاحیه/جایگزین روی پاکت مربوطه" در پاکت لاک و مهر شده در جلسه کمیسیون مناقصات و قبل از شروع گشایش پاکت‌ها به صورت حضوری و دستی و در قبال دریافت رسید به کمیسیون معاملات اقدام نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از موارد سه گانه فوق، پاکت‌های اولیه خود را به صورت لاک و مهر شده تحویل گیرند. 
5- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر برای یک بار قابل تمدید می‌باشد. 
6-  تاریخ، ساعت و محل گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ 12 /04 /96 ساعت 14:45 مرکزی شرکت گاز استان فارس - بلوار استقلال - نبش خیابان باغ حوض - طبقه ششم - سالن کنفرانس 
7-  شرایط مناقصه گر:
• دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
• داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل برآورد مناقصه (به مبلغ 005 /876 / 111 /20 ریال)
• داشتن تجهیزات لازم، تخصص و توانایی فنی و مالی انجام کار مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران 
8-  مدارک لازم جهت خرید اسناد مناقصه:
8-1) ارائه معرفی نامه کتبی با ذکر دقیق موضوع مناقصه، کد اقتصادی، کد شناسه ملی حقوقی/ حقیقی و مشخصات نماینده شرکت 
8-2) اصل فیش واریزی به مبلغ 000 /250 ریال به حساب شماره 2174633009003 بانک ملی شعبه پاسداران شیراز، شناسه پرداخت (900350171) 
تذکر: پروژه فاقد پیش پرداخت می‌باشد. 
شرکت‌های واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد می‌توانند به آدرس شرکت گاز استان فارس، بلوار استقلال، نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم، دفتر امور قراردادها مراجعه و اسناد ارزیابی و همچنین اسناد مناقصه را دریافت نمایند. پیشنهادات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز قابل قبول را در ارزیابی کیفی کسب نموده اند در زمان ذکرشده مفتوح خواهد شد. اطلاعات درج آگهی در وب سایت شرکت گاز استان فارس به آدرس www.farsgas.ir و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسی می‌باشد. 


شماره فکس: 38209000 - 38304074 - 071
تاریخ درج آگهی نوبت اول: 22 /3 /96                                                             تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 23 /03 /96 
روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی