[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۶
  • دوره جدید

جدول، روزنامه شیراز نوین

افقی
1- عروس می‌گیرد- از آثار دیدنی شهر یزد 2- چهارنعل- بت‌تراش عهد ابراهیم- لقب شیطان 3- شاعر مسافر- سرگرد سابق- تارمی 4- انبار کشتی- همگی- شانه‌به‌سر- عدد ویژه 5- دخمه اموات اشکانیان- ندادهنده- ادعای دروغین 6- مصونیت دربرابر بیماری‌ها- سیاستمدار معروف انگلیسی- جسد حیوان مرده 7- پوسیده- بی‌مو- برتر و شایسته‌تر 8- مزه دهان‌جمع‌کن- نشانه سلامت کالا-خیس 9- پادشاه سلجوقی- معبود- خویشاوندی و قرابت 10- سگ بیمار- سرفصل کتاب- پیشگاه اتاق 11- کرگردن- مرطوب- نوعی باطری 12- ابر غلیظ- خاکستر-عهد و پیمان- طاقچه بالایی 13- از شهرهای هند- شیپور بزرگ جنگی- بسیار درخشان 14- لکنت زبان- طایفه- شهر اسکاتلند 15- اثری از خواجه عبدالله انصاری- موچین، ابزار دست نقاش
                                        
عمودی
1- محل نگهداری نوزادان بی‌سرپرست- شکافته و جداشده 2- خالق «داروی محبت»- کوکب- سرخ کمرنگ 3- پاک، بیزار- میانه بدن- کاملاً محرمانه- مقابل حاشیه 4- پیش‌درآمد آشغال- سجاده- از ماه‌های سال شمسی 5- بوی خوش-از گل‌های خوش‌بو- آبادکننده 6- خرمن ماه- از گازها- سهل 7- بسیار بخشنده-از ارتفاعات همدان- حرف انتخاب 8- از شهرهای فارس- شهر و تیم فوتبالی در انگلیس- سبزی پیچیده 9- ارجمندی- عدد دورقمی- میوه نورسیده 10- از توابع اصفهان- زبان- عرصه بوکس 11- پیشوا و قائد- شیوا و بلیغ- دانشمند 12- گفتگوی شکوه‌آمیز- از رشته‌های دانشگاهی-اشاره به دور 13- پول نقد- پخش و پراکنده- میوه ریز شیرین- شیوه نظم‌دادن 14- ضمیر انگلیسی- سرپرستی- قاره دو تکه 15- سمبل و نشان- قناد

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی