[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۴۲
  • دوره جدید

چرایی تکرار پایه تحصیلی یا مردودی ، روزنامه شیراز نوین

افت تحصیلی را به دو صورت کمی و کیفی طبقه بندی می‌کنند. افت کمی به صورت نسبت دانش ‌آموزانی که نمی‌توانند یک دوره آموزشی را بر اساس هدف‌های آموزشی آن دوره بگذرانند به کل دانش‌آموزانی که وارد دوره آموزشی مذکور می‌شوند، تعریف می‌شود. و منظور از افت کیفی، درصد معینی از دانش‌آموزان هستند که از عهده گذراندن امتحان‌های رسمی برمی آیند اما مهارت‌ها و توانائی‌های لازم را آنچنان که در هدف‌های آموزشی و پرورشی پیش‌بینی شده است، به دست نمی آورند. در تحقیقی به مسئله تکرار پایه تحصیلی یا مردودی که فقط جنبه کمی بازدهی نظام آموزش و پرورش که در چارچوب نمرات درس دانش‌آموزان است آمده است: در تعریف مردودی یا تکرار پایه تحصیلی می‌توان گفت که «تکرار یک کلاس برای دانش آموزی که در خلال یک سال تحصیلی در همان کلاس و پایه که در سال قبل به سر می‌برده به تحصیل ادامه می‌دهد و همان کاری را انجام می‌دهد که در سال گذشته نیز انجام داده است» امروزه یکی از مشکلات عمده نظام آموزشی کشور ما پدیده مردود شدن دانش‌آموزان است که علاوه بر خسارات اقتصادی که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد و با توجه به تأثیرات فراوان مردود شدن در حیطه فردی و اجتماعی می‌توان برخی از علل این پدیده را شناسایی کرده و به دنبال آن با ارائه راهکارهای مناسب با این معضل فردی، اجتماعی مقابله کرد و موجب جلوگیری از هدر رفتن نیروی بالقوه انسانی و مالی گردید.
چاره اندیشی در این زمینه: 1) موجب جلوگیری از هدر رفتن نتایج مادی و معنوی و نجات انسان‌هایی است که پس از شکست تحصیلی زمینه مساعدی برای بزهکاری‌های اجتماعی دارند.
2) جلوگیری از این امر با کاهش تعداد مردودین باعث خواهد شد که نظام آموزشی بتواند امکانات تحصیلی در اختیار افرادی که این مردودین جای آنها را اشغال کرده اند قرار دهد.
3) از تراکم کلاس‌ها کاسته شود و کیفیت آموزشی بهبود یابد.
4) منابع را در اختیار بهبود برنامه‌های تربیت معلم و مواد آموزشی، کمک آموزشی و غیره قرار دهد که ضعف و کمبود آنها عامل اصلی افت تحصیلی و مردودی به شمار می‌آید. 
اما برخی سوالات پیش روی این تحقیق عبارت‌اند از: 1- آیا بین میزان تحصیلات والدین و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟ 2- آیا بین میزان درآمد والدین و مردود شدن فرزندان رابطه‌ای وجود دارد؟ 3- آیا بین عدم روابط صمیمی والدین با فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟ 4- آیا بین جدایی‌های والدین (فوت، طلاق) و مردود شدن فرزندان آنان رابطه‌ای وجود دارد؟ 5- آیا بین علاقه و انتظار کمتر والدین به تحصیل فرزندان و مردود شدن آنان رابطه ای وجود دارد؟ 6- آیا بین عدم روابط والدین دانش آموز با معلم دانش آموز و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟ 7- آیا بین مهاجرت و جابه‌جایی خانواده و مردود شدن فرزندان آنان رابطه ای وجود دارد؟ 8- آیا بین عدم وجود منابع و مواد خواندنی در خانه مثل کتاب، روزنامه، مجله و.... و مردود شدن فرزندان رابطه ای وجود دارد؟ 9- آیا بین عدم آموزش‌های درسی و غیر کلاسی (مثل معلم خصوصی و کلاس تقویتی و متفرقه و کمک خانواده) و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟10- آیا بین تعداد فرزندان خانواده و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟11- آیا بین ترتیب تولد فرزندان و مردود شدن رابطه ای وجود دارد؟ و...

 

• سارا نورافشان؛معاون فنی هنرستان قدس؛ ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی