[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۱۳۷
  • دوره جدید

انگیزه در دانش‌آموزان و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی، روزنامه شیراز نوین

راهکارهای ذیل را برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان پیشنهاد می‌کنم:
1- طرح مطالب درسی به صورت پرسش‌های جالب: مطلب یا موضوعی را که می‌خواهیم کودک و نوجوان یاد بگیرد، به صورت پرسش یا پرسش‌هایی روشن و جالب که آنها را به فعالیت ذهنی و پویندگی ترغیب نماید، مطرح کنیم. باید تلاش کرد در دانش‌آموزان احساس نیاز به وجود آید. 
2- دانش‌آموزان در اثر شکست در درسی نسبت به آن نگرش منفی پیدا می‌کنند: باید به آنها کمک کرد با کسب موفقیت در درس جدید، به تصویری مثبت از توانایی خود دست یابند؛ زیرا یادگیری همراه با موفقیت به ایجاد انگیزه منجر می‌شود. 
3- تجربه و تماس مستقیم با مطالب درسی: سعی کنید دانش‌آموزان آنچه را می‌خواهند یاد بگیرند با آن تماس پیدا نموده و تجربه مستقیم و عملی داشته باشند. 
4- اهداف آموزشی مورد انتظار از دانش‌آموزان را در آغاز درس برای آنها بازگو نمایید. اهداف باید روشن و متناسب با توانایی دانش‌آموزان باشد. 
5- اجرای نقش: بهتر است در زمینه برخی موضوعات ازجمله تاریخ، ادبیات، دینی و… دانش‌آموزان را تشویق نماییم تا موضوع مورد نظر را به صورت نمایش درآورند. اجرای نمایش در تفهیم مسائل تربیتی و اخلاقی بسیار مفید و مؤثر است. 
6- در شرایط مقتضی و مناسب از تشویق‌های کلامی استفاده کنید. مثلاً‌ خوب، آفرین، مرحبا و… 
7- باید شرایطی فراهم شود تا دانش‌آموز موفقیت خود را احساس کند؛ زیرا هیچ چیز همانند خود موفقیت به موفقیت کمک نمی‌کند. 
8- تکالیف ارائه شده نه باید بسیار مشکل باشد و نه ساده، از ارائه تکالیف یکنواخت باید پرهیز کرد و به عبارتی، تکالیف باید خاصیت برانگیختگی داشته باشند. 
9- مشخص کردن نحوه انجام کار برای یادگیرنده: کاری را که دانش‌آموز قرار است انجام دهد باید دقیقاً مشخص شود. 
10- تبادل نظر با دانش‌آموزان درباره مشکلات درسی و شرکت دادن آنها در طرح نقشه‌های کار و فعالیت.
11- استفاده از نمرات و آزمون‌ها برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان. 
12- علاقه‌مندی یاددهنده به موضوع: در بسیاری از مواقع مشاهده می‌کنیم که بی‌علاقه بودن یادگیرندگان به موضوعی خاص ناشی از علاقه‌مند نبودن والدین و مربیان آنهاست. معلمی که در زنگ انشا، ورقه‌های ریاضی را تصحیح می‌کند یا در ساعت ورزش به بافندگی مشغول می‌شود، عملاً به یادگیرندگان می‌گوید که برای این فعالیت ارزش قائل نیست. 
13- مطالب آموزشی را باید از ساده به دشوار ارائه کرد. می‌توان با فعال‌سازی دانش‌آموز به هنگام تدریس در او ایجاد انگیزه نمود. 
14- به وضع جسمانی دانش‌آموزان و وضع ظاهری کلاس باید توجه نمود. کلاس درس را باید از نظر ظاهری و روانی تبدیل به محیطی امن و آرام نمود. 
15- از مقایسه نمودن دانش آموزان با یکدیگر خودداری نمایید.
 محبوبه محب‌زاده، دبیر شاغل در دبیرستان متوسطه اول شهید احمدی روشندل، ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی