[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۸۹
  • دوره جدید

داستان و ریشه ضرب‌المثل‌های فارسی، روزنامه شیراز نوین

تو نیکی می‌کن و در دجله انداز  

مصراع مثلی بالا نیم بیتی از ابیات روان و سلیس شیخ اجل سعدی شیرازی است که به دو شکل و صورت در دیوانش آمده، شهرت و شیاع آن در افواه تا به حدی است که احتیاج به توضیح و تعبیر ندارد. 
تفکر و تأمل در این موضوع کافی است مدلل دارد که سعدی از این شعر مقصودی نداشت و اصولاً ماجرای جالبی انگیزه شاعر ارجمند ایران در سرودن آن بوده است که ذیلاً شرح داده می‌شود. متوکل خلیفه جابر و سفاک عباسی که به تحریک وزیر ناصبی مذهبش عبدالله بن یحیی بن خاقان در عداوت و دشمنی با خاندان بنی هاشم زبانزد خاص و عام است، اخلاقاً مردی عیاش و شهوت پرست بود و به جوانان صبیح المنظر نیز تعلق خاطر داشت. 
یکی از این جوانان خوش سیما به نام فتح بیش از دیگران مورد علاقه و توجه خلیفه قرار گرفت؛ به قسمی که دستور داد تمام فنون زمان را از سوارکاری و تیراندازی و شمشیر بازی به او آموختند تا اینکه نوبت به شناوری و شناگری رسید. قضا را روزی که فتح در شط دجله شنا می‌کرد تصادفاً موج سهمگینی برخاست و جوان را در کام خود فرو برد. غواصان و شناگران متعاقباً به دجله ریختند و تمام اعماق آن شط را زیرورو کردند؛ ولی کمترین اثری از جوان مغروق نیافتند. چون خبر به متوکل رسید، آن‌چنان پریشان شد که از فرط اندوه و کدورت گوشه عزلت گرفت و در به روی خویش و بیگانه بست: «و سوگندان غلاظ یاد کرد که تا آن را بدان حال که باشد نیاورند و او را نبینم طعام نخورم.» 
ضمناً فرمان داد که هرکس زنده یا مرده فتح را پیدا کند جایزه هنگفتی دریافت خواهد داشت. شناگران معروف بغداد همگی به دنبال غریق شتافتند و زیر و بالای شط دجله را معرض تفحص و جستجو قرار دادند. 
دیر زمانی از این واقعه نگذشت که عربی به دارالخلافه آمد و پیدا شدن گمشده را بشارت داد. 
متوکل عباسی چنان مسرور و شادمان شد که سرتاپای بشارت دهنده را غرق بوسه کرد و او را از مال و منال دنیوی بی‌نیاز ساخت. چون محبوب خلیفه را به حضور آوردند چگونگی واقعه را از او استفسار کرد. 
فتح درحالی که از فرط خوشحالی در پوست نمی‌گنجید چنین پاسخ داد: «هنگامی که موج نابهنگام مرا برداشت تا مدتی در زیر آب غوطه خوردم و از سویی به سوی دیگر رانده می‌شدم. با مختصر آشنایی که از فنون شناوری آموخته بودم گاهی در سطح و گاهی در زیر آب دجله دست و پا می‌زدم. چیزی نمانده بود که واپسین رمق حیات را نیز وداع گویم که در این موقع موج عظیمی برخاست و مرا به ساحل پرتاب کرد. چون چشم باز کردم خود را در حفره‌ای از حفرات دیواره دجله یافتم. از اینکه دست تقدیر مرا از مرگ حتمی نجات بخشید بسیارخوشحال بودم؛ لیکن بیم آن داشتم که به علت گذشت زمان و براثر گرسنگی از پای درآیم. ساعت‌های متمادی با این اندیشه خوفناک سپری شد که ناگهان چشمم به طبقی نان افتاد که از جلوی من روی شط دجله رقص کنان می‌گذرد. دست دراز کردم نان را برداشتم و سدجوع کردم. هفت روز بدین منوال گذشت و مرا درین هفت روز هر روزه ده نان بر طبقی نهاده می‌آمد. من جهد کردمی و از آن دو سه گرفتمی و بدان زندگانی می‌کردمی. روز هفتم بود که این مرد به قصد ماهیگیری به آن منطقه آمد و چون مرا در آن حفره یافت، با تور ماهیگیری خود بالا کشید. راستی فراموش کردم به عرض برسانم که بر روی قطعات نان که همه روزه در ساعت معین بر روی دجله می‌آمد عبارت محمد بن الحسین الاسکاف دیده می‌شد که باید تحقیق کرد این شخص کیست و غرض و مقصودش از این عمل چیست.» 
متوکل چون این سخن بشنید، فرمان داد در شهر و حومه بغداد به جستجو پردازند و این مرد عجیب را هرجا یافتند به حضور آورند. پس از تفحض و جستجو بالاخره محمد اسکاف را در حومه بغداد یافتند و برای عزیمت به حضور خلیفه تکلیف کردند. محمد اسکاف در جواب جریان قضیه نان گفت: برنامه زندگی من از ابتدای تشکیل عائله این است که هر روز مقداری نان برای اطعام و انفاق مساکین کنار می‌گذارم تا اگر مستمندی پیدا شود با آن سد جوع کند یا آنکه با خود به خانه ببرد و با اهل و عیالش صرف کند، ولی اکنون چند روزی است که کسی به سراغ نان نمی‌آید. از آنجا که نان صدقه و انفاق را در هر صورت باید انفاق کرد، لذا در این چند روزه قطعات نان را چند ساعتی پس از صرف ناهار و عدم مراجعه مستمندان، به دجله می انداختم تا اقلاً ماهی‌های دجله بی‌نصیب نمانند.» 
خلیفه وی را مورد تفقد و نوازش قرار داد و از مال و منال دنیا بی نیاز کرد. ضمناً در لفافه مطایبه به محمد اسکاف گفت: «تو نیکی را به دجله می اندازی بی خبر از آنکه خدای سبحان آن را در خشکی به تو باز می گرداند.» 
خواجه نظام الملک سؤال و جواب متوکل و محمد اسکاف را در قابوسنامه به این صورت نقل کرده که: خلیفه پرسید: «غرض تو از این چیست؟» گفت: «شنوده بودم که نیکویی کن و در آب انداز که روزی بردهد.»

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی