[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۰۱۷
  • دوره جدید

مفهوم ارتباط و انواع آن، روزنامه شیراز نوین


ارتباط از دیدگاه‌های مختلف دارای معانی متفاوتی می‌باشد و هرکس با توجه به تجارب و شخصیت خود معنی جدیدی از ارتباط در ذهن خود دارد. مثلاً دانشجویان رشته معارف ارتباط با خدا. دانشجویان کامپیوتر و مدیریت استفاده از مدارهای الکتریکی را مد نظر قرار می‌دهند. ارتباط به معنی عمومی کردن یا در معرض عموم قرار دادن می‌باشد. یعنی مفهومی از درون فردی برخاسته و به میان دیگران راه یافته، در واقع ارتباطات برخی از مفاهیم و تفکرات و معانی یا پیام‌ها را به دیگران یا عموم گسترش می‌دهد و به عبارتی ارتباط یعنی انتقال مفاهیم و انتقال معانی.ارتباط تسهیم تجارب است. یعنی هر موجود زنده آنچه تجارب در درون خود دارد با دیگران در میان می‌گذارد. 
انواع ارتباط: ارتباط اشکال مختلفی دارد. به طور کلی ارتباطات به سه دسته تقسیم می‌شود:
1. ارتباط با خود، 2. ارتباط با جمع، 3.ارتباط با دیگران
ارتباط با خود: ارتباط با خود دربرگیرنده مشکلات درونی یا حل تعارضات درون فرد است. این ارتباط علاوه بر برنامه ریزی برای آینده عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران را مورد توجه قرار می‌دهد. ارتباط با خود محور اصلی را خود انسان قرار می‌دهد. این ارتباط فقط در خلوت و تنهایی انجام نمی‌شود بلکه در میان جمع و در هر حالتی انجام می‌شود.
ارتباط با جمع: این ارتباط فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم به معنی بین یک شخص و انسان‌های دیگر حداقل یک نفر می‌باشد. این ارتباط که مانند ارتباط با خود است، به دلایل گوناگون پدید آید. برای حل مسائل و مشکلات خود با دیگران، رفع نیازهای اجتماعی و دلایل دیگر ارتباط با دیگران برقرار می‌گردد.
ارتباط با دیگران: در بیشتر موارد به صورت رسمی و به صورت ارتباط چهره به چهره از طریق کلامی و غیرکلامی انجام می‌گردد. در ارتباط با دیگران همیشه جای پیام دهنده و پیام گیرنده ثابت نخواهد بود و به صورت غیرپیش بینی شده تغییر می‌یابد.
• مریم رستی؛ مدیر متوسطه اول دخترانه دکتر علاءالدین بهشتی دو؛ ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی