[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۴۲۲
  • دوره جدید

مربیان تربیتی و وظایف آنان، روزنامه شیراز نوین

برداشتی که اکثر ما از تفکر داریم و کم و بیش در جامعه ما رواج دارد یک برداشت صد درصد صحیح و بدون اشکال نبوده. لذا باید ابتدا معنای صحیح آن روشن شود تا درباره تقویت و قدرت بخشیدن آن در افراد به طور صحیح گام برداریم. اصولا زمانی انسان به تفکر می‌پردازد که با مشکل و مسئله مهمی برخورد کند. یا مطالبی را به خاطر آورده باشد. با این تعریف مشخص می‌شود که انسان به تفکر نمی‌پردازد و نمی اندیشد مگر در هنگامی که دچار مشکلی گردد. احتیاح به کار و تلاش یکی از عوامل مهم در امر تفکر و رسیدن به هدف است.
معمولا اینگونه تفکر در مسائل روزمره و عادی جریان دارد و بیشتر برای تنظیم کار و وظایفی که در قبال آن مسئولیت دارد معطوف می‌شود.
در اینگونه تفکر بیشتر به مسائل و مشکلاتی که حل آن مشکل بوده و نیاز به تلاش فکری بسیار نیاز دارد پرداخته می‌شود و در این راستا برای حل مسائل مشکل راه‌حل‌های جدید کشف می‌گردد و معمولا اینگونه اندیشه و تفکر است که به اختراعات بسیار مهم می‌انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاریف یاد شده تفکر خلاق است که باید مورد توجه قرار گیرد و همه مربیان و مسئولین در این رابطه تلاش کنند. اما آنچه ما در مراکز آموزش و پرورش و تمام مراکز آموزشی شاهد و ناظر آن هستیم غیر از آن چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد و با یک بررسی بسیار سطحی متوجه خواهیم شد که مراکز آموزشی ما با اتخاذ روش‌های خشک و بی روح و طبق یک عادت دیرینه مشغول به کار هستند و از هرگونه راه حل جدید که از ناحیه دانشجو بخواهد ارائه شود مخالفت می‌ورزند و با ایجاد یک محیط انضباطی سخت، موجب رکود هرگونه تفکر تازه می‌شوند و این تفکر در همه مراکز آموزشی سایه نیفکنده است. اما باید توجه داشت که اینگونه روش‌ها هیچگونه پیشرفت و ترقی را به همراه ندارد. حتی ساکت کردن دانشجویان در محیط آموزش، مجبور کردن آنها به پذیرفتن مطالبی که از ناحیه استاد بیان می‌شود یک نوع ارزش و نشانه اداره خوب کلاس شمرده می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرین‌های تکراری هرگونه فرصت اندیشیدن را از دانشجو سلب می‌کند و آنچه سبب پیشرفت و تعالی هر انسانی می‌گردد همان ایجاد فرصت هایی برای اندیشیدن است. در اینجا باید شرایط اندیشیدن را برای دانشجویان فراهم آورد و دانشجویان باید با اندیشیدن به شناخت صحیح دست یابند و این شناخت علمی صحیح آنان را به باور تثبیت شده برسانند. در اثر ایجاد باور تثبیت شده است که گرایش به سوی عمل تحقق می‌یابد و در نهایت به انجام عمل منجر خواهد شد. ایجاد حس همکاری و تعاون در کارآموزان را می‌توان یکی از محرک‌های اصلی پیشرفت در تمام ابعاد کارآموز دانست. به وسیله تعاون و همکاری می‌توان فرصت هایی را برای ارتباط متقابل اجتماعی و روانی و نهایتاً تکامل افراد ایجاد کرد. با ایجاد حس همکاری است که خواسته‌های افراد آشکار شده و قابلیت‌های آنان بعنوان عضوی از جامعه نمودار می‌گردد. با ایجاد حس همکاری می‌توان پیشرفت و تکامل کارآموز را سرعت بخشید.
• فروزان فرجی؛ دبیر شاغل در آموزشگاه شاهد دالکی؛ ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی