[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۳۶۸
  • دوره جدید

«ارتباط چیست؟» ، روزنامه شیراز نوین

ارتباط از دیدگاه‌های مختلف دارای معانی متفاوتی است و هرکس با توجه به تجارب و شخصیت خود معنی جدیدی از ارتباط ذر ذهن خود دارد.
مثلاً دانشجویان رشته معارف ارتباط با خدا . دانشجویان کامپیوتر و مدیریت استفاده از مدارهای الکتریکی را مدنظر قرار می دهند. ارتباط به معنی عمومی کردن یا در معرض عموم قرار دادن است؛ یعنی مفهومی از درون فردی برخاسته و به میان دیگران راه یافته، در واقع ارتباطات برخی ار مفاهیم و تفکرات ومعانی و یا پیام‌ها را به دیگران و یا عموم گسترش می دهد و به عبارتی ارتباط یعنی انتقال مفاهیم و انتقال معانی. ارتباط تسهیم تجارب است، یعنی هر موجود زنده آنچه تجارب در درون خود دارد با دیگران در میان می گذارد. 
انواع ارتباط: ارتباط اشکال مختلفی دارد به طور کلی ارتباطات به سه دسته تقسیم می شود:
1. ارتباط با خود 2. ارتباط با جمع 3. ارتباط با دیگران.
ارتباط با خود: ارتباط با خود در برگیرنده مشکلات درونی یا حل تعارضات درون فرد است. این ارتباط علاوه بر برنامه ریزی برای آینده عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران را مورد توجه قرار می دهد. ارتباط با خود محور اصلی را خود انسان قرار می دهد. این ارتباط فقط در خلوت و تنهایی انجام نمی شود، بلکه در میان جمع و در هر حالتی انجام می شود.
ارتباط با جمع: این ارتباط فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان‌های دیگر حداقل یک نفر است. این ارتباط علاوه مانند ارتباط با خود است به دلایل گوناگون پدید آید. برای حل مسائل و مشکلات خود با دیگران، رفع نیازهای اجتماعی و دلایل دیگر ارتباط با دیگران برقرار می گردد. ارتباط با دیگران در بیشتر موارد به صورت رسمی و به صورت ارتباط چهره به چهره از طریق کلامی و غیرکلامی انجام می گردد. در ارتباط با دیگران همیشه جای پیام دهنده و پیام گیرنده ثابت نخواهد بود و به صورت غیرپیش بینی شده تغییر می یابد.                                                              
محمدرضا پناه‌برخدا، خدمتگزار متوسطه اول نمونه دولتی شهید صالحی، ناحیه یک شیراز

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی