[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۱۲۴۲
  • دوره جدید

دوست دارم دانشگاه مرتب بازرسی شود، روزنامه شیراز نوین

محمدهادی ایمانیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به سفر اعضای کمیسیون اصل 90 و ادعاهای مطر ح شده در مورد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار داشت: اعضای کمیسیون در محیطی علمی و فضایی دانشگاهی نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پاسخ های ما را شنیدند و در حال حاضر منتظر پرسشهای کتبی این عزیزان هستیم تا پاسخ لازم را ارائه دهیم که هنوز پرسشی به این دانشگاه ارسال نشده است. این مقام مسؤول در ادامه با اشاره به روحیه نقدپذیری و اینکه اینگونه بازرسیها را به عنوان فرصتی برای خود تلقی میکند، اظهار داشت: بنده بارها گفته ام که اگر انسان تخلفی انجام میدهد چه بهتر که در همین دنیا به آن رسیدگی شود، چراکه در آن دنیا باید پاسخگو باشی اما دیگر فرصتی برای جبران نداری و کاری نمیتوان انجام داد، بنابراین اگر تعدد بازرسی نیز باشد، بازهم استقبال میکنم و آن را فرصتی برای خود میدانم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: در بازرسی، تخلف ها یا معلوم می شود یا اینکه تخلفی وجود نداشته که برای کسانی که خواهان حقیقت هستند، بسیار خوب است، گرچه آ ن کسی که خود را به خوا ب زده است، دوباره مسئله های دیگر را مطرح خواهد کرد.
ایمانیه همچنین گفت: اگر در بازرسیها  معلوم شود که تخلفی نیز صورت گرفته است، از دو حالت خارج نیست؛ که یکی این است که تخلف را میدانستیم و قبل از اینکه کسی بخواهد سراغ ما بیاید، با عوامل آن برخورد کرد ه ایم، مانند تخلف فروش داروها در بخش پیوند اعضا که ورود پیدا کرده و قبل از اینکه دوستان متوجه شوند، ما متوجه این تخلف شدیم که در این مورد به صورت جدی پیگیر موضوع شده و با کسی نیز در مسائل مالی و اخلاقی تعارف نداریم. وی با اشاره به سومین نوع تخلف نیز اظهار داشت: بعضی مواقع تخلفی وجود دارد اما ما از آن آگاه نبودیم که بازهم این بررسیها و بازرسیها به بنده کمک خواهد کرد تا این تخلف کشف شده و با آن برخورد شود. این مقام مسؤول نوع چهارم تخلف را نیز تشریح کرد و افزود: گاهی نیز تخلفی صورت میگیرد و بااینکه نسبت به آن تخلف آگاهی داشته ایم، چشممان را بستیم و چیزی نگفته ایم و با شناختی که از خودمان داریم به صراحت میگویم که چنین تخلفی را در دانشگاه علوم پزشکی نداریم که اگر غیر این صورت باشد این گونه تخلف به هیچ عنوان در شان یک مسؤول در جمهوری اسلامی نیست و باید شدیدترین برخورد ممکن با وی صورت گیرد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عنوان اینکه برخورد اعضای کمیسیون اصل 90 با مسؤولان دانشگاه بسیار محترمانه و مؤدبانه بود، ادامه داد: اعضای کمیسیون اصل 90 متوجه شدند که اینجا فضای دانشگاهی و آکادمیک حاکم است نه فضای آلوده سیاسی و سیاسی کاری، به همین دلیل برخوردهایشان نیز علمی بود که جا دارد از ایشان به سبب این برخورد خوب تشکر کرد.
ایمانیه افزود: حتی بنده به اعضای کمیسیون پیشنهاد دادم که اگر برایشان مقدور است بیشتر در شیراز بمانند و گرو ههای دیگری را نیز برای بررسی های کاملتر اعزام کنند تا تمام اسناد را از ریز تا درشت بررسی کرده تا اگر موردی دیده شد، به آن رسیدگی شود. وی همچنین اظهار داشت: از اعضای کمیسیون اصل 90 خواستیم که پرسشها را به صورت کتبی ارسال کنند تا ما با دقت بیشتری و موشکافانه پاسخ دهیم و اینکه خودشان اگر صلاح میدانند گروههای کارشناسی را در حوز ه های مختلف مانند دارو، درمان، مالی، دانشجویی و... به شیراز بفرستند و ما اعلام کردیم که باکمال میل از ایشان استقبال خواهیم کرد. این مقام مسؤول با اشاره به اینکه حضور اعضای این کمیسیون فرصت خوبی برای ما بود، خاطرنشان کرد: شاید بعضیها نیتشان از مطرح کردن مشکلات چیز دیگری بود اما از نظر من خداوند مهربان کمک کرد که نمایندگان محترم برخی مطالب را همینجا متوجه شوند و برخی مسائل را نیز پس از تحقیقات خود متوجه خواهند شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین در توصیه ای به افراد مدعی و رسانه ها نیز گفت: افرادی که تابه حال درباره آوردن اعضای کمیسیون اصل 90 به شیراز مطالبی را مطرح میکردند، حالا که آمدند و رفتند حداقل به احترام اعضای این کمیسیون مطلبی را رسانه ای نکنند تا این کمیسیون حرف خود را بزند، چراکه اظهارنظر پیش از رأی کمیسیون یک نوع بی احترامی به آ نها محسوب م یشود.ایمانیه افزود: مثل اینکه برای برخی افراد، آمدن و نیامدن کمیسیون فرقی نمیکرد و آخرش میخواهند یک حرف را بزنند که بنده نگرانم که حتی زمانی که کمیسیون نظر خود را اعلام کرد، این افراد دوباره موضعی دیگر بگیرند و مسائلی را مطرح کنند که ما از قبل به این موضوع رسیده بودیم.
وی با اشاره به اینکه هنوز از تهران پرسشی درباره ادعاهای مطر ح شده ارسال نشده است، گفت: در نشستی که با اعضای کمیسیون اصل 90 داشتیم بیشتر مسائلی که مطرح شد، مربوط به این استان نبود و کشوری بود مانند مسائل مربوط به پزشک خانواده که خود نمایندگان محترم مجلس در برنامه ششم تصویب کردند که باید در سراسر کشور اجرا شود و حالا که ما در فارس به قانون احترام گذاشته و اجرا کرد ه ایم با انتقاد دوستان مواجه شد ه ایم. این مقام مسؤول ادامه داد: گاهی انسان تعجب م یکند که به خاطر اجرای قانون مورد بازخواست قرار میگیرد، درحالیکه باید کسی مورد مواخذه قرار گیرد که از قانون سرپیچی کرده است و ما به اتفاق استان مازندران تنها استا نهایی در کشور بودیم که قانون مصوب مجلس را در مورد پزشک خانواده اجرا کردیم و شوربختانه آ نطور که دوستان برخوردمیکنند مثل اینکه اگر از قانون سرپیچی میکردیم، کار درست را انجام داده بودیم، چراکه در حال حاضر طبق قانون عمل کرد ه ایم.

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی