اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : راه اصلى لار– بستک مجوز مناقصه گرفت
کد خبر : ۱۰۷۰۳
تعداد بازدید : ۱۰۰
متن کامل خبر

به گزارش روابط عمومى اداره کل راه و شهرسازى لارستان، حسن شبانى مدیرکل راه و شهرسازى لارستان از پیگیرى هاى صورت گرفته جهت صدور مجوز برگزارى مناقصه اجراى عملیات تکمیلى احداث راه اصلى لار- بستک قسمت واریانت خبر داد. شبانى با بیان اینکه محور مزبور یکى از محور هاى مهم ارتباطیست که اتصال مرکز به گمرکات و بنادر آزاد، تجارى و اقتصادى جنوب غرب کشور از جمله لنگه، چارک، آفتاب، کیش، سیرى و… را برعهده داشته، افزود: ٦٨ کیلىومتر از طول کلى ١٢٠ کیلومترى محور مواصلاتى لار- بستک در حوزه استحفاظى این اداره کل واقع شده است. وى با اشاره به اینکه بخشى از ١٠ کیلومتر ابتدایى باقى مانده در این مسیر در حال انجام است که به زودى به اتمام خواهد رسید، تصریح کرد: با اتمام قسمت واریانت که از کیلومتر 5/12 شروع شده و تا 5/25 محور موجود ادامه پیدا مى‌کند، موجب خواهد شد با احداث واریانت چهارخطه جدید، طول ابتداى محور لار به سمت بستک تا نقطه 5/25 محور موجود به ١٦ کیلومتر رسیده و این یعنى حدوداً ١٠ کیلومتر کاهش مسیر خواهیم داشت. مدیرکل راه و شهرسازى لارستان افزود: احداث این قطعه جزء پیشنهادات این اداره کل براى سفر دور دوم ریاست‌جمهور به استان فارس مى باشد که نقش مهمى از لحاظ پدافند غیرعامل و تسهیل در ترانزیت کالا ایفا خواهد نمود.