اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : یادداشت روز
کد خبر : ۱۰۷۶۷
تعداد بازدید : ۵۸۸
متن کامل خبر

آشوبگران اقتصادی شیرازنوین- سعید رضا امیر آبادی amirabadi_shznvn@yahoo.com رسم بازار اقلام مصرفی بر این است که در هر برهه ای، قیمت یکی از مایحتاج اساسی به صورت غیرعادی رویه رشد روزافزون را بپیماید. این توطئه اقتصادی از دیرباز سایه شوم خود را بر سفره خانواده‌ها افکنده و گویی خیال کوچ از این دیار را ندارد. دولت برای تنظیم بازار و مبارزه با گرانی همواره رویکرد تزریق گسترده کالا به بازار را پیش می‌گیرد و تجربه نشان داده است که این اقدام به منظور ترکاندن حباب قیمت ها مثمرثمر و تأثیرگذار است. اما تا قبل از فرآیند تعدیل قیمت ها، سودهای چند میلیاردی به جیب دلال‌هایی می رود که اقلام مصرفی مردم را با قیمت های نازل از کشاورز و تولید کننده زحمتکش خریداری کرده و پس از طی کردن روند احتکار، آنرا با تزریق قطره چکانی پخش می‌کنند. این رویه اقتصادی آلوده مدت زیادی است که از سوی دلالان، محتکران و آشوبگران جبهه اقتصادی پیگیری می‌شود و تولید کنندگان به همراه مصرف کنندگان در سیاهچال دلالان گرفتار می آیند. به نظر می رسد که برای خروج از این بحران کهنه، مجریان امر نیازمند اتکا به قوانین سختگیرانه تری هستند تا در پرتو آنها بتوانند سودجویان بازار را شناسایی کرده و امکان فعالیت مضر اقتصادی را از آنها سلب کنند. به طور حتم با برخورد قهرآمیز با این گونه افراد، شمار فعالان این عرصه کاهش یافته و منابعی که حاصل از عواید دلالی است، به بیت المال باز خواهد گشت. در شرایط کنونی ایران که تورم میل شدیدی به تک رقمی شدن یافته و ثبات بر بازارها حکمفرماست، نیاز به اتخاذ قوانین سختگیرانه تری به منظور مقابله با دلالیسم، بیش از پیش مشهود است.