اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : محرومیت‌زدایی با پیاده‌روسازی
کد خبر : ۱۱۳۵۷
تعداد بازدید : ۸۹
متن کامل خبر

به گفته شهردار منطقه 9 شیراز، تاکنون 30هزار مترمربع پیاده‌روسازی در این منطقه انجام گردیده است. به گزارش روابط‌عمومی شهرداری منطقه 9 شیراز، از ابتدای سال جاری تاکنون 30هزار مترمربع پیاده‌روسازی با برآورد ریالی ۲۵۰میلیارد ریال در سطح منطقه احداث شده است. شهردار منطقه 9 شیراز با اشاره به این مطلب در ادامه به ضرورت احداث این پیاده‌روسازی پرداخت و گفت: پیاده‌راه‌ها قسمتی از فضاهای شهری هستند که به دلایل ویژه، عمدتاً به خاطر دارا بودن برخی پتانسیل‌های خاص در تمام یا بخشی از ساعات شبانه‌روز کاملاً بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص می‌یابند. وی عنوان کرد: تقریباً تمامی صاحب‌نظران به طور مشترک بر این نکته اتفاق نظر دارند که جنبه اجتماعی ایجاد و توسعه پیاده‌راه‌ها بسیار مهم بوده، آنچنان که می‌توان فلسفه وجودی این فضاهای شهری پیاده‌مدار را نه صرفاً عملکردهای فیزیکی و ارتباطی، تثبیت و تقویت برخی کاربری‌ها و مسائل اقتصادی، بلکه گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی، فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه عمومی دانست. به گفته شهردار منطقه 9، در شهرک مشکل‌گشا احداث پیاده‌راه با برآورد ریالی ۳۰میلیارد ریال و به متراژ ۵۵۰۰ مترمربع، در شهرک امیرکبیر با برآورد ریالی ۳۵میلیارد ریال و به متراژ ۶۵۰۰ مترمربع، در شهرک مهدی‌آباد با برآورد ریالی ۵۵میلیارد ریال و متراژ ۱۰هزار مترمربع پیاده‌راه احداث شده است. وی خاطرنشان کرد: با هدف محرومیت‌زدایی با برآورد ریالی ۱۰۰میلیارد ریال و متراژ ۲۰هزار مترمربع پیاده‌راه احداث گردیده است. احداث پیاده‌راه در بهارستان غربی با برآورد ریالی ۴۰میلیارد ریال و متراژ ۴۰۰۰ مترمربع از دیگر پروژه‌های اجرایی سطح منطقه است که شهردار منطقه 9 به آن پرداخت.